гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Клиниката по Вътрешни болести оказва диагностична, лечебна, рехабилитационна и медико-социална помощ на лица, чиито проблеми не могат да бъдат решени от доболничната помощ.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА:
Заболявания на сърдечно-съдовата система Заболявания на дихателната система Заболявания на храносмилателната система Ендокринни заболявания Ревматологични заболявания

АПАРАТУРА:

  • Електокардиограф
  • Ехограф с трансдюсери за абдоминална ехография
  • Ехография на щитовидна жлеза
  • Ехокардиография
  • Система за натоварване
  • Дефибрилатор
  • Инфузионни помпи
  • Монитори

Доц. д-р Иван Цинликов, дм
началник клиника

Роден на 11 февруари 1949 г. в Пелишат, Плевенско. След завършване на висшето си медицинско образование работи като лекар в БМП в Плевен, Военна болница в Сливен. От 1978 г. е асистент, старши асистент и главен асистент в катедра "Пропедевтика на вътрешните болести" към ВМИ - Плевен. Защитава докторска дисертация на тема "Диабетна микроангиопатия" през 1990 г. Доцент е от 1991 г. и ръководител на катедра. Има придобити специалности "Вътрешни болести" и "Ендокринология". Има над 35 публикации в български и 20 в чуждестранни списания. Научните му интереси са в областта на диабета, заболяванията на щитовидната жлеза, алкохол-индуцирания Кушинг-синдром, съдовите увреждания при диабетици, имунологичните заболявания при пациенти с диабет и др. Въвежда тънкоиглената аспи-рамионна биопсия на щитовидната жлеза в практиката си.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Иван Цинликов, дм
Д-р Лора Петрова
Д-р Иванка Цинликова
Д-р Цаня Попова
Д-р Владимир Попов
Д-р Борислава Железарова
Д-р Аспарух Николов
Д-р Лазар Гарев
Д-р Даря Първанова
Д-р Анелия Дакова
Д-р Дарина Митова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91
тел.: 064/ 886 775, 886 768, 886 808