гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Клиниката по Вътрешни болести оказва диагностична, лечебна, рехабилитационна и медико-социална помощ на лица, чиито проблеми не могат да бъдат решени от доболничната помощ.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА:
Заболявания на сърдечно-съдовата система Заболявания на дихателната система Заболявания на храносмилателната система Ендокринни заболявания Ревматологични заболявания

АПАРАТУРА:

  • Електокардиограф
  • Ехограф с трансдюсери за абдоминална ехография
  • Ехография на щитовидна жлеза
  • Ехокардиография
  • Система за натоварване
  • Дефибрилатор
  • Инфузионни помпи
  • Монитори

СПЕЦИАЛИСТИ:
Д-р Владимир Попов - вр.и.д. началник клиника
Доц. д-р Аспарух Николов
Д-р Лора Петрова
Д-р Цаня Попова
Д-р Лазар Гарев
Д-р Даря Първанова
Д-р Анелия Дакова
Д-р Дарина Митова
Д-р Анелия Поповска

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91
тел.: 064/ 886 775;
064/ 886 768;
064/ 886 808.