гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Клиника по ортопедия и травматология

През 1956 г. в Окръжна болница - Плевен е създадено отделение по ортопедия и травматология със зав. отделение д-р Асен Попов. Впоследствие през 1984 г. е обособена клиниката като част от катедра "Хирургия" с първи ръководител доц. д-р Марин Ганчев.

Катедрата по ортопедия и травматология /КОТ/ е обособена като самостоятелно научно лечебно звено през 1994 г. начело с проф. д-р Марин Ганчев.

ДЕЙНОСТИ:

Ендопротезиране на големите стави:

  • тазобедрена
  • колянна
  • раменна
  • лакътна и на пръстите

Микрохирургия:

  • възстановяване на съдове и нерви
  • реплантация и трансплантация

Тазова и гръбначна хирургия

Артроскопия на всички стави, при които е приложим този метод

Интрамедуларна остеосинтеза, както и другите видове остеосинтеза

Детска ортопедия

Хирургия на ръката

СПЕЦИАЛИСТИ:
Проф. д-р Вихър Ковачев, дмн
Д-р Емил Симеонов, дм
Д-р Христо Гигов, дм
Д-р Манчо Ковачев, дм
Д-р Димитър Василев
Д-р Марин Симеонов
Д-р Георги Спасов
Д-р Елин Благоев
Д-р Абдулхаким Алшаргаби

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Русе" 89
Началник клиника: тел. 064/ 886 542
Приемен кабинет: тел. 064/ 886 558
тел.: 064/886 547;
064/886 549.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close