гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по ОРТОПЕДИЯ и ТРАВМАТОЛОГИЯ

През 1956 г. в Окръжна болница - Плевен е създадено отделение по ортопедия и травматология със зав. отделение д-р Асен Попов. Впоследствие през 1984 г. е обособена клиниката като част от катедра "Хирургия" с първи ръководител доц. д-р Марин Ганчев.

Катедрата по ортопедия и травматология /КОТ/ е обособена като самостоятелно научно лечебно звено през 1994 г. начело с проф. д-р Марин Ганчев.

ДЕЙНОСТИ:

Ендопротезиране на големите стави:

  • тазобедрена
  • колянна
  • раменна
  • лакътна и на пръстите

Микрохирургия:

  • възстановяване на съдове и нерви
  • реплантация и трансплантация

Тазова и гръбначна хирургия

Артроскопия на всички стави, при които е приложим този метод

Интрамедуларна остеосинтеза, както и другите видове остеосинтеза

Детска ортопедия

Хирургия на ръката

Доц. д-р Емил Балтов, дм
началник клиника

Роден на 17 август 1951 г. в Плевен. През 1977 г. завършва Медицинска академия в София. През 1982 г. придобива специалност "Ортопедия и травматология". Диплома за кандидат на медицинските науки получава през 1987 г. От 1996 г. е доцент. Започва лекарската си кариера като ординатор в Катедрата по ортопедия и травматология към ВМИ - Плевен.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Емил Балтов, дм
Проф. д-р Аспарух Аспарухов, дмн
Доц.Д-р Вихър Манчев Ковачев,дм
Д-р Свилен Тодоров
Д-р Димитър Василев
Д-р Марин Симеонов
Д-р Петьо Данаилов
Д-р Георги Спасов
Д-р Любомир Кръстев
Д-р Йордан Вълешков
Д-р Емил Симеонов
Д-р Георги Димитров
Д-р Христо Гигов
Д-р Елин Благоев
Д-р Трифон Трифонов
Д-р Абдулхаким Алшаргаби
Д-р Константин Тотев
Ст.м.с. Нели Иванчева

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Русе" 89
тел.: 064/ 886 541, 886 542, 886 547; 886 549

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close