гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по ОРТОПЕДИЯ и ТРАВМАТОЛОГИЯ

През 1956 г. в Окръжна болница - Плевен е създадено отделение по ортопедия и травматология със зав. отделение д-р Асен Попов. Впоследствие през 1984 г. е обособена клиниката като част от катедра "Хирургия" с първи ръководител доц. д-р Марин Ганчев.

Катедрата по ортопедия и травматология /КОТ/ е обособена като самостоятелно научно лечебно звено през 1994 г. начело с проф. д-р Марин Ганчев.

ДЕЙНОСТИ:

Ендопротезиране на големите стави:

  • тазобедрена
  • колянна
  • раменна
  • лакътна и на пръстите

Микрохирургия:

  • възстановяване на съдове и нерви
  • реплантация и трансплантация

Тазова и гръбначна хирургия

Артроскопия на всички стави, при които е приложим този метод

Интрамедуларна остеосинтеза, както и другите видове остеосинтеза

Детска ортопедия

Хирургия на ръката

Доц. д-р Емил Балтов, дм
началник клиника

Роден на 17 август 1951 г. в Плевен. През 1977 г. завършва Медицинска академия в София. През 1982 г. придобива специалност "Ортопедия и травматология". Диплома за кандидат на медицинските науки получава през 1987 г. От 1996 г. е доцент. Започва лекарската си кариера като ординатор в Катедрата по ортопедия и травматология към ВМИ - Плевен.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Емил Балтов, дм
Проф. д-р Аспарух Аспарухов, дмн
Доц.Д-р Вихър Манчев Ковачев,дм
Д-р Свилен Тодоров
Д-р Димитър Василев
Д-р Марин Симеонов
Д-р Петьо Данаилов
Д-р Георги Спасов
Д-р Любомир Кръстев
Д-р Йордан Вълешков
Д-р Емил Симеонов
Д-р Георги Димитров
Д-р Христо Гигов
Д-р Елин Благоев
Д-р Трифон Трифонов
Д-р Абдулхаким Алшаргаби
Д-р Константин Тотев
Ст.м.с. Нели Иванчева

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Русе" 89
тел.: 064/ 886 541, 886 542, 886 547; 886 549