гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Лаборатория по клинична микробиология

Проф. д-р Мария Средкова, дм
началник лаборатория

През 1972 г. завършва медицина във ВМИ - София. От 1975 г. е асистент в кат. „Микробиология и вирусология" при ВМИ - Плевен. От 1981 г. е ръководител на микробиологична лаборатория, ХЕИ - Плевен. През 1989 г. защитава докторска дисертация. От 1992 г. е доцент, а от 2012 г. е професор по микробиология. Има специалност по Микробиология. Специализирала е микробиологична диагноза на бактериемии и анаеробни инфекции в Хайделберг, Германия (1995); антибиотична стратегия при лечение на тежки инфекции в Cambridge University (1997); и диагноза на вирусни хепатити и СПИН, Александруполис, Гърция. Зам. - председател на Асоциацията на микробиолозите в България. Инициатор е за въвеждане на антибиотична политика в болницата.

В ЛАБОРАТОРИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА:

 • Микробиологична диагностика на аеробни бактериални инфекции: изолират се и се идентифицират 770 вида аеробни бактерии
 • Микробиологична диагностика на анаеробни бактериални инфекции: изолират се и се идентифицират 80 вида анаеробни бактерии
 • Определяне на чувствителността към антибиотици на бактериалните причинители с конвенционален метод и чрез определяне на стойностите на МIС
 • Микробиологична диагностика на микотични инфекции: изолират се и се идентифицират 61 вида гъби и се определя чувствителността към антифунгални препарати с автоматизирана система
 • Микробиологична диагностика на туберкулоза • Тестване на лекарствена чувствителност към първи ред противотуберкулозни препарати •Генетични изследвания за идентификация на туберкулозни бактерии и доказване на резистентност към туберкулостатици
 • Серологична диагноза чрез микро-ELISA на бактериални и вирусни инфекции: Лаймска болест, хепатит А, В, С, цитомегаловирус, инфекциозна мононуклеоза,рубеола, морбили и др.
 • Определяне на AST и доказване на RF
 • Консултативна дейност за оптимизиране на провежданата антибактериална терапия
 • Надзор на антибиотичната резистентност чрез компютърната програма WHONET.

АПАРАТУРА:

 • Автоматизирана система ВАСТЕС 9120 (Becton Dickinson) за изследване на хемокултури Автоматизирана система ВАСТЕС MGIT 960 TB (Becton Dickinson) за изолиране на туберкулозни бактерии
 • Crystal System (Becton Dickinson) за идентификация на микроорганизмите
 • Апарат miniAPI (bio Merieux) за бърза идентификация на микроорганизмите и бързо определяне на стойностите на МIС
 • Micro ELISA System (ASYS) за доказване на антигени или антитела
 • Автоматизирана система VITEK 2 за бърза идентификация на микроорганизмите и определяне стойностите на MIC, Апарат за PCR

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Христина Хиткова,
Д-р Валентина Едрева
Д-р Антоанета Кърчева

Ст. мед. лаб. Рени Цекова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, I - бул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/ 886 293, II - ул. "Ген. Владимир Вазов" 91
тел.: 064/ 886 648
е-mail: mdl_micro@abv.bg

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close