гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Лаборатория по клинична имунология

Доц. д-р Цветан Луканов, дм
началник лаборатория

Роден на 17.12.1968 г. в гр. Плевен. Висшето си образование завършва във ВМИ - Плевен през 1994 г., където започва работа година по-късно като ординатор в Централна Имунологична Лаборатория. От 2001 г. е последователно хоноруван преподавател, асистент, старши асистент и главен асистент по „Клинична имунология” към МУ-Плевен. През 2001 г. придобива специалност по „Клинична имунология”. През 2007 г. защитава дисертация на тема: “Флоуцитометрично изследване на тромбоцити. Клинико-диагностично значение” иполучава диплома за образователна и научна степен „Доктор” по „Имунология”. Придобива научно звание доцент по „Имунология” през 2010 г. и оттогава е ръководител на „МДЛ по Имунология” при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен.

Лабораторията е създадена през 1981 г. под ръководството на проф. д-р Е. Йорданова, републикански консултант по хематология и проф. д-р Георги Костурков, републикански консултант по алергология. Под ръководството на доц. д-р Петрунка Петрова, дм през 1991 г. във Втора клинична база се обособява самостоятелен център по клинична имунология.

Дейности:

 • Консултации с опитни имунолози;
 • Широкоспектърни изследвания:
  • Първични и вторични имунни дефицити;
  • Системни и органоспецифични автоимунни заболявания;
  • Онкохематологични заболявания;
  • Определяне на HLA антигени;
  • Флоуцитометрична имунофенотипизация;
  • Флоуцитометричен анализ на тромбоцити;
  • Изследване на фагоцитоза и оксидативен взрив;
  • Изследване на хормони;
  • Туморни маркери;
  • Цитокини.

Участия в:

 • Националната програма HIV/СПИН;
 • Преподавателска дейност в Медицински Университет – Плевен;
 • Научно-изследователски проекти;
 • Образователни проекти.

Медицинска апаратура:

 • Хемилуминисцентни имунологични анализатори тип Maglumi 800 (CLIA);
 • Автоматичен ELISA анализатор Alegria;
 • Турбидиметър Optilite;
 • ELISA reader;
 • Хладилни центрофуги и хладилници;
 • Клетъчен култиватор.

Нашият екип:

 • Доц. д-р Цветан Христофоров Луканов , началник лаборатория, специалист по клинична имунология
 • Доц. д-р Емилияна Илиева Конова – специалист по клинична имунология
 • Д-р Светла Огнянова Блажева – специалист по клинична имунология
 • Д-р Надежда Радулова – лекар-специализант
 • Квалифицирани лаборанти (Магдалена Лилова, Зоя Начева, Людмила Батева, Анета Генадиева, Стефан Генев)
 • санитар

КОНТАКТИ:
Адрес: 5800 Плевен, ул. „Ген. Владимир Вазов“ 91
Телефон: 064/886 741;
064/ 886 778

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close