гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Клинична лаборатория

Проф. Аделаида Русева, дм
Началник на Клинична лаборатория

Завършено висше образование във ВМИ – Плевен. След успешна защита на редовна докторантура придобива образователна и научна степен – доктор. Има призната специалност по клинична лаборатория. От 2006 година - доцент по клинична лаборатория. От 2013 година – началник МДКЛ. Има проведени курсове и специализации във връзка с технологични новости в лабораторно-диагностичната практика в Германия, Франция, Австралия, Ирландия. През 2007 година завършва следдипломно обучение “Здравен мениджмънт” МУ - София. От 2019 г. е избрана за Професор по Клинична лаборатория.

Телефон: 064/ 886 169

„УМБАЛ - Д-р Г. Странски" ЕАД разполага с модерна клинична лаборатория, локализирана в двете клинични бази на болницата с оглед максимално бързо извършване на лабораторно-диагностичните изследвания. Осигурени са технически условия за прилагането на най-съвременните методи в областта на клинично - лабораторните изследвания, на базата на които се реализира широка гама от лабораторни тестове. Чрез тях лабораторията осигурява необходимата информация за ранна диагноза, контрол на динамиката на болестния процес и ефекта на лечението, както и за оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността.

Клиничната лаборатория обслужва денонощно всички клиники и отделения на болницата, Мултипрофилно спешно отделение и диагностично-консултативен блок. Бързото, точно и професионално обслужване е причина, изследванията в болничната клинична лаборатория да се предпочитат от немалък брой нехоспитализирани пациенти.

В Клиничната лаборатория на Университетската болница работят специалисти с отлична квалификация и академични степени и звания. Първостепенна грижа на целия колектив на лабораторията е качеството на изследванията. То е гарантирано чрез стриктното съблюдаване на процедурите по стандартизация, чрез прилагането на системен ежедневен вътрелабораторен качествен контрол, както и чрез надеждното функциониране на лабораторно-информационната система като част от болничната информационна система. Доказателство за високата надеждност на лабораторните резултати са сертификатите от Националната система за външна оценка на качеството. Клиничната лаборатория е акредитирана за медицински дейности с най-висока оценка от Министерството на здравеопазването на Република България – "Отлична" за срок от пет години. Такава е оценката и за практическо обучение по професионално направление "Медицина" ; за практическо обучение, учебна практика и преддипломен стаж на студенти по специалността „медицински лаборант”; както и за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност "Клинична лаборатория".

ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА:

  • Биохимични изследвания
  • Хематологични изследвания
  • Уринен анализ
  • Пунктати и ликворологични изследвания
  • Изследвания на електролити и КАС
  • Показатели за кръвосъсирване и фибринолиза

СПЕЦИАЛИСТИ:
Проф. д-р Аделаида Лазарова Русева, д.м.
Доц. д-р Павлина Димитрова Йорданова-Лалева, д.м.
Доц. д-р Ирена Генчева-Ангелова, д.м.
Д-р Юли Иванов Пастухов
Д-р Пламена Иванова Иванова
Д-р Донка Стефанова Драганова- Обрешкова
Д-р Лъчезар Тихомиров Трифонов

Ст.лаб. Димана Илиева

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 165;
ул. "Ген. Владимир Вазов" 91
тел.: 064/ 886 731

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close