гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Отделение за диспансерно наблюдение на болни с психични заболявания

Д-р Людмил Тумбев
началник отделение

Д-р Людмил Тумбев е роден през 1968 в гр. Плевен. Завършва висше медицинско образование във ВМИ-Плевен през 1998г. и от 1999г. до 2000г. е платен специализант към Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на Медицински университет-Плевен. През 2000г. постъпва на работа в ОДНБПЗ при УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД-Плевен. Придобива специалност по „Психиатрия“ през 2006г. Има следдипломни квалификации по здравен мениджмънт, епилептология, психотерапия, наркология и сексуална медицина. От 2013г. заема длъжността Началник на ОДНБПЗ. От 2015г. е хоноруван асистент в Катедра „Психиатрия и медицинска психология” при Медицински университет-Плевен, а от 2016г. е докторант на самостоятелна подготовка към същата катедра. Д-р Людмил Тумбев е член на Български лекарски съюз, Българската психиатрична асоциация, Научно дружество по невропсихофармакология и невронауки, както и на Българското дружество по клинична токсикология. Неговите професионални и научни интереси са насочени в областта на съдебната психиатрия. Участва като автор и съавтор на публикации в чуждестранни и български научни издания и форуми. Владее руски и английски език.

Първоначално структурата е разкрита през 1950г. като Окръжен психоневрологичен диспансер-Плевен. През 1986г. е трансформирана в Център за психично здраве като самостоятелна структура при ВМИ-Плевен, а впоследствие става част от УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен. През 2003г към структурата е разкрит Дневен стационар с 25 места.

СТРУКТУРА НА ОДНБПЗ:
Отделението осъществява амбулаторно-консултативна и диагностично-лечебна дейност в областта на психиатрията за град Плевен и областта. В отделението функционират четири психиатрични диагностично-консултативни кабинета, три кабинета за психологични консултации и два кабинета за психосоциални консултации. През Дневният стационар, който разполага с 25 места, годишно преминават повече от 360 пациенти. Дневният стационар е специализиран за диагностика и лечение на: Невротични, свързани със стрес и соматоформни разстройства; Афективни разстройства; Шизофрении без тежки поведенчески разстройства; Органични разстройства на личността; Зависимост към алкохол и психоактивни вещества; Личностови разстройства.

ДЕЙНОСТ НА ОДНБПЗ:
Структурата осъществява: диспансерна дейност; психиатрични прегледи и консултации, като изцяло реализира психиатричната консултативна дейност на останалите клиники и отделения в структурата на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен; издаване на медицински удостоверения; психологични изследвания и консултации; социални дейности за лица с психични заболявания; психосоциална рехабилитация; арт–терапия, психотерапия и експертна дейност (съдебно-психиатрична и трудово-правна).

СПЕЦИАЛИСТИ:
ас. д-р Диана Бъркашка, специалист-психиатър
д-р Руслан Тонев, специалист-психиатър
д-р Елисавета Кръстева, лекар-специализант по психиатрия
ст. м. с. Албена Крумова
Анна Инкова, психолог
Антоанета Андреева, психолог
Поля Царска, психолог
Пенка Коларова, социален работник

КОНТАКТИ:
Началник ОДНБПЗ: 064/ 886 586
Старша медицинска сестра: 064/ 886 590
Регистратура: 064/ 886 581
Сестри: 064/ 886 587
Факс: 064/ 886 592
e-mail: odnbpz@outlook.com

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close