гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Отделение за диспансерно наблюдение на болни с психични заболявания

Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, дм
Началник клиника

Родена на 06.07.1956 г. в Пловдив. През 1980 г. завършва ВМИ – Киев, Украйна. От 1980 г. работи в Трета психиатрична клиника на Първостепенна окръжна болница – Плевен. Придобива специалност по психиатрия през 1984г. От 1986 г., след конкурс е назначена за н.с. ІІІ – І ст. в НИНПН към МА – София, асистент и главен асистент към катедра Психиатрия на МУ–София и началник отделение с прилежащ дневен стационар към УМБАЛНП „Св.Наум” – София. През 1990г. има присъдена образователна и научна степен „Доктор“. От м. март 2015 г. е началник на Втора психиатрична клиника (жени), а от 2016г. – на Първа психиатрична клиника към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД и Ръководител на катедра „Психиатрия и медицинска психология” – МУ, Плевен. Има 95 научни съобщения и доклади и 48 публикации в българския и чуждестранен медицински печат. Ко-автор е на 3 учебника по психиатрия и съдебна психиатрия, ръководство по съдебна медицина, два енциклопедични справочника (на български и руски език). Самостоятелен автор е монография „Самоубийството – изход или решение?“. Член е на УС на БПА, на БЛС, БДБП; ECNP; WFCBP и EUPHA.

Първоначално структурата е разкрита през 1950 г. като Окръжен психоневрологичен диспансер – Плевен. През 1986 г. е трансформирана в Център за психично здраве като самостоятелна структура при ВМИ-Плевен, а в последствие става част от УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен. През 2003 г. към структурата е разкрит Дневен стационар с 25 места.

СТРУКТУРА НА ОДНБПЗ:

Отделението осъществява амбулаторно-консултативна и диагностично-лечебна дейност в областта на психиатрията за град Плевен и областта. В отделението функционират:

 • психиатрични диагностично-консултативни кабинети;
 • кабинети за психологични консултации;
 • кабинети за психосоциални консултации.

През Дневният стационар, който разполага с капацитет от 25 места, годишно преминават повече от 360 пациенти. Дневният стационар е специализиран за диагностика и лечение на: Невротични, свързани със стрес и соматоформни разстройства; Афективни разстройства; Шизофрении без тежки поведенчески разстройства; Органични разстройства на личността; Зависимост към алкохол и психоактивни вещества; Личностови разстройства.

ДЕЙНОСТ НА ОДНБПЗ:
Структурата осъществява:

 • диспансерна дейност;
 • психиатрични прегледи и консултации;
 • реализира психиатричната консултативна дейност на останалите клиники и отделения в структурата на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен, както и извън нея;
 • издаване на медицински удостоверения;
 • психологични изследвания и консултации;
 • социални дейности за лица с психични заболявания;
 • психосоциална рехабилитация;
 • арт–терапия, психотерапия;
 • експертна дейност (съдебно-психиатрична и трудово-правна).

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, дм – ИД началник на ОДНБПЗ;
Ас. д-р Александър Ангелов Тодоров, психиатър, административен асистент;
Антоанета Андреева, клиничен психолог;
Илиян Илиев, клиничен психолог;
ст. м. с. Павлина Симеонова;
м.с. Биляна Йолова;
Светла Стефанова, технически секретар;
Пенка Коларова, социален работник;
Йовка Кирова, стастистик.

КОНТАКТИ:
Регистратура: 064/886581;
Лекари: 064/886586;
Медицински сестри: 064/886 587;
Психолог Андреева: 064/886594;
Соц. Работник Коларова: 064/886596;
Факс: 064/886592;
e-mail: odnbpz@outlook.com

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close