гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Отделение за гастроентерологична диагностика

Отделението за гастроентерологична диагностика е самостоятелна функционално обособена структура в Консултативно – диагностичния блок. В него се извършва лечебно-диагностична и научно-преподавателска дейност в съответствие с най-високите стандарти в съвременната гастроентерология. От месец юни 2014 г. е обединено с Отделението по гастроентерология и клинична хепатология и е част от Клиниката по гастроентерология. Tо осигурява:

 • непрекъсната 24-часова специализирана диагностика и при необходимост ендоскопска терапия на всички болни, постъпващи в Спешно приемно отделение, хирургични и терапевтични клиники на УМБАЛ. Диагностичните процедури се осъществяват в Отделението, при леглото на болния или в операционната зала при шокови пациенти;
 • планови диагностични и интервенционални терапевтични процедури на пациентите, приети и лекувани във всички клиники на „УМБАЛ-Д-р Георги Странски“ЕАД град Плевен.

Отделението разполага с модерно високотехнологично диагностично оборудване, даващо възможност за съвременен комплексен подход в диагностиката и лечението на пациентите и прилагане на най-актуалните световни стандарти. Оборудвано е с:

 • два видеогастроскопа Olympus Evis Exera;
 • един видеодуоденоскоп Olympus Evis Exera;
 • два видеоколоноскопа Olympus Evis Exera;
 • висококачествени ендоскопски консумативи за диагностични и терапевтични процедури на фирмите „Olympus“ и „Pentax“;
 • пендант система с окачени два видеомонитора;
 • централна кислородна и аспирационна системи, необходими по време на изследването и възстановяването на пациента;
 • ендо термо дезинфектор / ЕТД2 / за ендоскопи и акцесоари;
 • най-висок клас ултразвуков апарат  Saote My Lab 9.

Извършват се следните диагностични и терапевтични процедури:

 • Диагностична горна и долна ендоскопия с насочена биопсия от всички зони със съмнение за патологична промяна по лигавицата на хранопровод, стомах, дуоденум, дебело черво за хистологично верифициране на находката.
 • Спешна ендоскопия:
  • за екстракция на чуждо тяло;
  • за диагностика и при необходимост ендоскопска хемостаза -инжекционна (с разтвор на Адреналин), механична (налагане на метални клипси) и термична (електрокоагулация) при кървящи лезии на ГИТ;
  • склерозиране на варици на хранопровод.
 • Ендоскопска полипектомия на доброкачествени образования на хранопровод, стомах, дуоденум, дебело черво.
 • Поставяне на перкутанна ендоскопска гастростома при пациенти с мозъчни травми и инсулти, при които е нарушен гълтателният рефлекс и при пациенти със злокачествени заболявания на устната кухина и хранопровода за осигуряване на ентерално хранене с концентрирани хранителни субстанции с цел подобряване на общото състояние.
 • Ехография на коремни органи, ретроперитонеум и повърхностни структури:
  • конвенционална и доплерова;
  • контраст-усилена ехография /КУЕ/ за диагностициране на огнищни формации в черния дроб, оценка на тяхната васкуларизация, проследяване на ефекта от локалното им лечение; установяване на травматични лезии на паренхимните коремни органи. След болусното венозно инжектиране на контрастното вещество се проследява изпълването на зоната на интерес в артериалната (от 10-20 до 25-35 сек. след инжектирането), порталната венозна (от 30-35 до около 120 сек. след инжектирането) и късната (повече от 120 сек. след инжектирането) фаза;
  • интервенционална ехография:
   • перкутанни биопсии от лезии на паренхимни коремни органи – тънкоиглена аспирационна и насочена Tru-cut биопсия под ултразвуков контрол;
   • извършване на перкутанни дренажи под ехографски контрол.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Д-р Маргарита Влахова
Д-р Стефан Байданов

Адм.отг. м.с. Цветка Точева

 

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 229; 886 176

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close