гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Отделение за гастроентерологична диагностика

Диагностицирането се провежда в три кабинета, оборудвани със съвременна апаратура.
Годишно се извършват около 8 000 ехографски и над 2 500 ендоскопски изследвания, една трета от които в условията на спешност.

Гастродиагностичното отделение осигурява екип за 24-часова готовност, включително в почивните и празнични дни, за извършване на спешни ултразвукови и ендоскопски изследвания и терапевтични манипулации.

УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА:
Разполага с ултразвуков апарат Аюка 3504000.
Изследване на коремни органи, ретроперитонални пространства, повърхностни структури.
В ехографския апарат е интегриран цветен Доплер за изследване на кръвоносни съдове и преценка на кръвотока в тях.
Под ехографски контрол се извършват интензивните манипулации с диагностична и терапевтична цел - тънкоиглена
аспирационна биопсия, пунктация на чернодробни и панкреасни кистозни и неопластични формации, налагане на
дренажи.

 

ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ:
Диагностична ендоскопия - ректороманоскопия,
Сигмоидоскопия и фиброколоноскопия с вземане на материал за цитологично и хистологично изследване.
Провежда се оперативна ендоскопия - ендоскопска електрокоагулация и инжекционна хемостаза при кървящи лезии, лигиране на хемороидални възли, полипектомия с диаметрична бримка.

 

ГОРНА ЕНДОСКОПИЯ:
Осъществява се диагностична и оперативна ендоскопия при заболяванията на горния храносмилателен тракт - езофагоскопия и гастродуоденикоскопия с вземане на материал за цитологично и хистологично изследване. Оперативната ендоскопия включва - инжекционна ендоскопска хемостаза и електрокоагулация при кървящи лезии на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника, склерозиране на варици на хранопровод и стомах, екстракция на чужди тела, полипектомия с диаметрична бримка, папилосфинктеротомия, ЕРХПГ.

Доц. д-р Иван Лалев, дм
началник отделение

Роден на 12 август 1954 г. във Велико Търново. През 1972 г. завършва средно образование във Втора смесена гимназия "Анастасия Димитрова" в Плевен, а през 1980 г. се дипломира като лекар във ВМИ -Плевен. Една година работи като спортен травматолог в Медико-физкултурен диспансер. От 1981 г. е асистент в катедра "Вътрешни болести и терапия" към ВМИ. Има придобити специалности: "Вътрешни болести" и "Гастроентерология". През 1991 г. защитава научна степен "Доктор на медицинските науки". От 1996 г. е доцент. През периода 2002 - 2004 г. е изпълнителен директор на УМБАЛ -Плевен.

 

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Иван Лалев, дм
Д-р Маргарита Влахова

Д-р Стефан Байданов

Адм.отг. м.с. Цветка Точева

 

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 229; 886 176

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close