гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Отделение за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания

Д-р Огнян Начев
началник отделение

Роден на 18 май 1957 г. Завършва висше образование по медицина през 1983 г. във ВМИ - Плевен. Започва работа като ординатор в клиника по белодробни болести. Придобива специалност “Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия”. Многократни участия в Национални и Международни симпозиуми по ендокринология. Участва в програма за Превенция и борба с туберкулозата.

Отделение за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания /ОДНБПФЗ/ е разположено в самостоятелна сграда на ул.”Кирил и Методий” № 20, собственост на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”ЕАД -Плевен и е устроен както следва:

Първи етаж – регистратура с необходимата картотека, патофункционален кабинет (ЕКГ и спирометрия, манту), един приемно – консултативен кабинет по детска пневмофтизиатрия, клинична лаборатория, тоалетна за пациенти.

Втори етаж – два приемно – консултативни кабинета, рентгенова зала със скопичен и графичен пост, рентгенова лаборатория, кабинет за административна дейност, тоалетна за персонала.

Трети етаж – там е разположен архива и складове с консумативи.

В ОДНБПФЗ постъпват и се лекуват следните контингети болни:
1.Болни с всички форми и фази на белодробна и извънбелодробна ТБК
2. Болни с остра дихателна недостатъчност в резултат на: бронхиална астма, пневмония, белодробна тромбоемболия, пневмоторакс, масивно кръвохрачене, шок, масивен плеврален излив.
3. Болни с изострена хронична дихателна недостатъчност: ХОББ, инфектирани бронхиектазии, пневмофиброза и др.
4. Болни с проява на застойна сърдечна недостатъчност, насложени на белодробно заболяване.
5. Диспансеризирани болни в ОДНБПФЗ.
6. Контактни болни на туберкулозна инфекция.
7. В ОДНБПФЗ се извършват профилактични прегледи на групи от хора работещи в производства със запрашена среда.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Д-р Огнян Начев
Доц. Бойко Шентов
Д-р Галина Стефанова
Д-р Стефан Личев

Отделение за диспансерно наблюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания работи по европейска „Програма за превенция на туберкулозата”.

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Св. Св Кирил и Методий" 20,
тел.: 064/ 802 994 - регистратура;
064/ 838 046 - началник.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close