гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Отделение за диспансерно наблюдение на болни с онкологични заболявания

Д-р Митко Енчев
Началник отделение

Специалност по хирургия и онкология
Дългогодишен опит в областта на хирургията на млечната жлеза и стомашно - чревния тракт.

Отделението за диспансерно наблюдение на болни с онкологични заболявания включва:

Консултативни кабинети:

• Онкохирургичен кабинет
• Онкогинекологичен кабинет
• Онкодерматологичен кабинет
• Химиотерапевтичен кабинет
• Кабинет по лъчелечение
• Кабинет за контрол на хроничната болка
• Кабинет по клинична психология
• Регистратура с регионален раков регистър

Отделението за диспансерно наблюдение на болни с онкологични заболявания разполага с помещения за диагностика, консултация и прием на пациенти; регистратура, Регионален раков регистър, със съответната информационна система.

Професионалната дейност, осъществявана от лекарите и специалистите по здравни грижи е насочена към:

• първична регистрация и диспансерен учет на болни с онкологични заболявания;
• амбулаторно медицинско обслужване (диагностика, лечение, рехабилитация и съпътстващи здравни грижи) на болни с онкологични заболявания;
• спешна и планова хоспитализация на пациенти с онкологични заболявания, както и пациенти с преканцерози и такива със съмнение за онкологично заболяване, които се нуждаят от активно болнично лечение (хирургия, лъчетерапия и химиотерапия) и диагностично уточняване в стационарни условия;
• извършване на диспансерно наблюдение в обем и периодичност, съгласно Приложение № 11 на Наредба 40 на МЗ на болните с регистрирани онкологични заболявания, а именно продължителност на наблюдението за периода на оставащия живот.  Периодичността на диспансерните прегледи през първата година е през период от три месеца, през втората и третата година е на всеки шест месеца, а след това е веднъж годишно.
• промоция на здравето и профилактика на онкологични заболявания;
• медицинска експертиза на работоспособността на болни с онкологични заболявания;
• изработване на ежегодни отчети и анализи на заболеваемостта, болестността и смъртността от онкологични заболявания за областите Плевен и Ловеч.

Работно време – от 7,30 до 14,30 часа, през работни дни.

КОНТАКТИ:

5800 Плевен, бул."Георги Кочев" 8а

тел. на регистратура: 064/ 886 207

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close