гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Отделение по обща и клинична патология

д-р Рени Иванова Цветкова
Началник отделение

Дата и място на раждане: 16.12.1964 г., гр. Лом
Образование:

 • Руска гимназия „ Димитър Благоев” гр. Лом 1978-1982
 • МУ – Плевен 1982г.-1988г.

Академични позиции:

 • асистент в к-ра „ Обща и клинична патология” – 1989г.
 • ст. асистент в к-ра „ Обща и клинична патология” – 1994г.
 • гл. асистент в к-ра „ Обща и клинична патология” - 1997г.

Специализации - Патоанатомия и цитопатология -1994г

Преподавателска дейност - Практически занятия по Обща и Клинична патоанатомия ( българо-езично обучение и проблечно-базирано обучение)

Научни интереси:

 • Патология на отделителната система
 • Гинекологична патология
 • Белодробна патология
 • Детска патология

Членство в научни организации:

 • Българско дружество по Патоанатомия
 • EATA

Езикова квалификация:

 • Английски език – писмено и говоримо
 • Руски език – писмено и говоримо

В отделението са обособени три основни сектора :
БИОПСИЧЕН СЕКТОР със специализирани лаборатории за:
- Хирургични и есцизионни биопсии
- Ендоскопски, тънкоиглени и биопсии от лимфопролиферативни заболявания
- Хистохимична и имунохистохимична лаборатория
Основните хистологични дейности са:
- Поставяне на хистологична диагноза на болестния процес при рутинно обработени биопсии с производствен цикъл 48 – 72 часа.
- Спешна интраоперативна диагностика (гефрири) с проиводствен цикъл 20-30 мин.
- Имунофенотипизиране на малигнени лимфоми, епителни, мезенхимни, пигментни, ендокринни и мозъчни тумори и др.
- Референтна лаборатория за определяне на HER 2 статус, ER, PR при рак на гърдата
В рамките на дейността на УМБАЛ „Договорни партньори” с други лечебни заведения и платени медицински дейности по ценоразпис отделението има договори с 7 лечебни заведения и извършва:
- консултативна дейност на биопсични материали за второ мнение;
- имунохистохимични изследвания на лечебни заведения без такава дейност;
- изследване на задължителния рецепторен статус на пациенти с рак на гърдата;
-определяне на хистогенеза и първична локализация на злокачествени тумори по искане на Онкокомитети към други лечебни заведения в страната.

ЦИТОЛОГИЧЕН СЕКТОР
Намира се в Онкологичния център
Основните дейности са:
- Цитологичен скрининг на гинекологични цитонамазки за ранно откриванена рак на маточната шийка
- Клинична цитодиагностика на четкови, аспирационни, пункционни материали и лаважи.
- Интраоперативно спешно цитологично изследване

НЕКРОПСИЧЕН СЕКТОР
Основните дейности са:
- Извършване на патоанатомични аутопсии
- Участие в изготвяне на съдебномедицински експертизи заедно със съдебномедицински експерти
- Клинико-анатомични и клинико-биопсични конференции по проблемни клинични случаи

Отделението е оборудвано с хистокинет, парафинова станция, гефрирен апарат, 6 микротома, автостейнер, термостат, автоклав, микровълнова печка.
Обемът на дейсност и оборудването на Отделението отговарят на ІІІ ниво на компетентност съобразно Закона за здравеопазването за качество в областта на Клиничната патология.

СПЕЦИАЛИСТИ :
д-р Рени Иванова Цветкова – Началник отделение – асистент
проф. д-р Савелина Любенова Поповска, дмн
доц. д-р Иван Недков Иванов
д-р Елена Симеонова Маркова –лекар-асистент
д-р Татяна Маринова Бетова – лекар-асистент
д-р Милен Петров Караиванов – лекар-асистент
д-р Албена Тодорова Байчева – лекар-хонорован асистент, Отговорник цитологична лаборатория
д-р Росен Стилянов Бончев – лекар-асистент
д-р Красимир Тодоров Петров – лекар-асистент
д-р Полина Дамянова Димитрова - лекар-асистент

ст. мед. лаб. Любомир Лазаров

КОНТАКТИ:

тел.: 064886147

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close