гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Отделение по обща и клинична патология

Проф. Савелина Любенова Поповска д.м.н.
Началник отделение

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 • 2015 г. - Научна степен „Доктор на науките“ - Медицински университет – Плевен;
 • 2010 г. - Магистър по „Обществено Здраве и Здравен мениджмънт” - Медицински университет – Плевен;
 • 2006 г. - Доцент Медицински университет – Плевен;
 • 2001 г. - Образователна и научна степен „Доктор" по патоанатомия;
 • 1999 г. - Придобита квалификационна степен по „Цитопатология”;
 • 1993 г. - Придобита специалност по „Патологична анатомия и Цитопатология";
 • 1988 г. - Магистърска спепен по специалност „Медицина” Медицински университет Плевен.

Специализации:

 • Участие в Европейската програма "Леонардо" по проект за усъвършенстване на преподавателските умения на асистентите, включени в преподаване на чуждестранни студенти на английски език- Saint George International Language Center – Лондон, Великобритания, 2001;
 • Специализация по Патология и Цитопатология в Центъра за проучване на рака- Тел Авив, Израел-2001/2002 г.;
 • Специализация по костна патология Патология, Институт по Патология към Медицински Университет- Виена, Австрия, 2005 г.;
 • Специализация за FISH, CISH и техника Центъра по Молекулярна Патология, Институт по Патология към Медицински Университет- Базел, Швейцария, 2004 г.;
 • Специализация за FISH техника и имунохистохимично проучване на тройно негативните тумори на гърдата-Япония 2007-2008 г, 2009 ;
 • Специализация за рак на гърдата- Катедра „Патоанатомия”, Болница Белария, Университет Болоня, Италия-2010;
 • Майсторски клас по патология на гърда-Италия 2015 ;
 • Европейско Училище по Молекулярна Патология на гърда- Пиза, Италия -2011;
 • Патология на бял дроб- Грац, Австрия 2012, Молекулярна Патология- Грац, Австрия 2013,

Национален консултант по „Обща и клинична патоатомия” - от 2016 до настоящия момент.

Основни дейности и отговорности:

 • Създаване на концепция за система за поддържане на качество и качествен контрол в клиничната патология;
 • Създаване на програма, компетенции и конспект за специализанти по Патологоанатомия;
 • Консултация на биопсични и съдебно-медицински случаи, участие в експертизи и бордове;
 • Приложение на система за ICD-O кодове в онкология.

В отделението са обособени три основни сектора:

БИОПСИЧЕН СЕКТОР със специализирани лаборатории за:

 • Хирургични и есцизионни биопсии;
 • Ендоскопски, тънкоиглени и биопсии от лимфопролиферативни заболявания;
 • Хистохимична и имунохистохимична лаборатория.

Основните хистологични дейности са:

 • Поставяне на хистологична диагноза на болестния процес при рутинно обработени биопсии с производствен цикъл 48 – 72 часа;
 • Спешна интраоперативна диагностика (гефрири) с проиводствен цикъл 20-30 мин.;
 • Имунофенотипизиране на малигнени лимфоми, епителни, мезенхимни, пигментни, ендокринни и мозъчни тумори и др.
 • Референтна лаборатория за определяне на HER 2 статус, ER, PR при рак на гърдата.

В рамките на дейността на УМБАЛ „Договорни партньори” с други лечебни заведения и платени медицински дейности по ценоразпис отделението има договори с лечебни заведения и извършва:

 • консултативна дейност на биопсични материали за второ мнение;
 • имунохистохимични изследвания на лечебни заведения без такава дейност;
 • изследване на задължителния рецепторен статус на пациенти с рак на гърдата;
 • определяне на хистогенеза и първична локализация на злокачествени тумори по искане на Онкокомитети към други лечебни заведения в страната.

ЦИТОЛОГИЧЕН СЕКТОР
Намира се в Онкологичния център
Основните дейности са:

 • Цитологичен скрининг на гинекологични цитонамазки за ранно откриванена рак на маточната шийка;
 • Клинична цитодиагностика на четкови, аспирационни, пункционни материали и лаважи;
 • Интраоперативно спешно цитологично изследване.

НЕКРОПСИЧЕН СЕКТОР
Основните дейности са:

 • Извършване на патоанатомични аутопсии;
 • Участие в изготвяне на съдебномедицински експертизи заедно със съдебномедицински експерти;
 • Клинико-анатомични и клинико-биопсични конференции по проблемни клинични случаи.

Отделението е оборудвано с 2 хистокинета, 2 парафинови станции, гефрирен апарат, 6 микротома, автостейнер, термостат, автоклав.

Нашите специалисти:

д-р Рени Иванова Цветкова
Обща и Клинична патология

доц. д-р Иван Недков Иванов
Обща и Клинична патология

д-р Татяна Маринова Бетова
Обща и Клинична патология

д-р Милен Петров Караиванов
Обща и Клинична патология

д-р Албена Тодорова Байчева
Обща и Клинична патология

д-р Красимир Тодоров Петров
Обща и Клинична патология, Вътрешни болести

д-р Иван Георгиев Байчев
специализант по Обща и Клинична патология

КОНТАКТИ:
064/886146

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close