гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Отделение по неинвазивна кардиология

В кабинетите за неинвазивна диагностика по кардиология се извършват изследвания на пациенти със сърдечносъдови заболявания - ехокардиография, велоергометрия и холтермониториране.

Контингентът пациенти включва както стационарни такива, на лечение в “УМБАЛ Д-р Георги Странски - Плевен“, така и амбулаторни пациенти на КДБ, пациенти на ДКЦ - Плевен, а по отношение на високоспециализираните изследвания и от региона на Плевенска област и други райони на страната.

АПАРАТУРА:
Апарати за електрокардиография: Cardiostat EK - 31 r Burdick EK - 10 на фирма Siemens, Delta -3 pius на Cardiolyne, Cardiovit - AT - 101, Cardiovit - AT - 102 на фирма Schiller и български - на ЦЛЕМА. Велоергометрични тестове се осъществяват на система, съставена от велоергометър "Kettler", електрокардиограф и софтуер на Cardiolyne "Два регистратора за холтер ЕКГ запис и анализ на фирма Signacor", един регистратор за холтер АН и анализ на фирма "Ilan". Ехокардиограф Pro Sound 4000 на японската фирма "Aloka" е с CW, PW - цветен и тъканен Доплер, възможност за осъществяване на трансезофагиална и стрес - ехокардиография.

ДЕЙНОСТИ:

  • Ехокардиография
  • Трансезофагиална ЕХОКГ
  • Холтер ЕКГ запис Холтер
  • АН запис ЕКГ проба с натоварване
  • Медикаментозен стрес тест ЕКГ запис
  • Работна проба с натоварване

СПЕЦИАЛИСТИ:

Д-р Валерия Стоянова - Рашкова
Адм.отг.: м.с. Ирена Ал Сабах

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 227;
064/ 886 462;
064/ 886 460;
064/ 886 463.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close