гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Новини

00178-2019-0011 Процедура открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от  Закона за обществените поръчки с предмет:

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за хистологична лаборатория, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД – Плевен”.

Виж повече

ID 9090806 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет:

„Абонаментна  техническа  поддръжка на софтуерни продукти – Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама СТОР, Верификация на ЛП и закупуване на лицензи за срока на договора”.

 

Виж повече

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

Покана по реда на чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инжинеринг (Проектиране, Строителство, Авторски надзор) за изграждане на пристройка към основната сграда на Отделение по обща и клинична патология при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Виж повече

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

Покана по реда на чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура,  за хистологична лаборатория за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Виж повече

00178-2019-010 Открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки предмет:

“Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране по клиники/отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло и одеяла, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Виж повече

00178-2019-009 Процедура открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки- публично състезание с предмет:

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, за нуждите на Централна Клинична Лаборатория в „УМБАЛ Д-р Георги Странски  ЕАД – Плевен”

Виж повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close