Световният бъбречен ден е глобална кампания, имаща за цел да се повиши вниманието към бъбречните болести и да се подчертае значението на нашите бъбреци.

Световният бъбречен ден е съвместна инициатива на Международното дружество по нефрология и Международната асоциация на бъбречните фондации – Световен бъбречен алианс.

Световен бъбречен ден 9 март 2023 година: „ Подготви се за неочакваното, подкрепи уязвимите!“

 НИЕ ПРАВИМ ТОВА, ЗАЩОТО ЖЕЛАЕМ БЪБРЕЧНО ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ!

       Клиниката по нефрология и диализа е една от най-големите в България. Тя разполага с Отделение по нефрология с 20 /двадесет/ легла и Отделение по диализа с 21 /двадесет и един/ хемодиализни апарата. Персоналът включва 11 /единадесет/ лекари, 24 /двадесет и четири/ медицински сестри, санитари, технолози. Всяка година в Клиниката се лекуват пациенти с различни бъбречни заболявания. Част от тях са от други области. По правило това са лица с тежки или трудни за диагностика болести и с хронична бъбречна недостатъчност.

Клиниката е с утвърден авторитет и е консултативен център за пациенти с остри и хронични бъбречни заболявания, с хронична бъбречна недостатъчност, лекувана с хемодиализа и перитонеална диализа от цяла България.

В Плевен на 10 март 2023 година в Приемния кабинет по нефрология на Диагностично–консултативния блок на „УМБАЛ–Д–р Георги Странски“ЕАД град Плевен от 9:00 часа до 12:00 часа ще се проведат безплатни прегледи.