Уведомяваме Ви, че в Център за следдипломно обучение на МУ-Плевен се получи ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите меицински и немедицински кадри, които ще се пеовеждат в МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРАИТЕТ-СОФИЯ през 2024 г.

Заявки ще се приемат в Центъра за следдипломно обучение при МУ-Плевен по приложените образци до 01.09.2023г.

План-разписание за 2024 г. ще бъде качено на Интернет страницата на Медицински факултет-София в раздел СДО. Там могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение. Електронния адрес на Медицински факултет-София е: medfac.mu-sofia.bg.