гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

 

Д-р Деян Давидов
началник отделение

Роден на 16. 11. 1956 г. в София. Завършил МА - София през 1983 г. През 2004 г. завършва Здравен мениджмънт във ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”. От 1985 г. работи като асистент във ВМИ - Плевен. През 2002 г. е назначен за началник отделение. Има придобити две специалности - “Вътрешни болести” и “Онкология”. Има 46 научни съобщения и публикации. Член на научното дружество по химиотерапия.

Отделението по медицинска онкология се намира на третия етаж на Онкологичен център - Плевен. В отделението се провежда лекарствено лечение на злокачествени заболявания и други лечебни процедури - лечение с препарати, стимулиращи растежа на кръвните клетки, кръвопреливания. Годишно се лекуват над 3500 болни от Плевенска и Ловешка области, както и от цяла България. В отделението е обособен и дневен стационар. В него болните се лекуват в обстановка, близка до домашната. През дневния стационар могат да преминават над 30 болни на ден. В отделението пациентите постъпват с уточнена диагноза. Цитостатичното лечение се провежда по утвърдени от МЗ и НЗОК стандарти и включва най-съвременни лекарствени средства. Престоят на болните в отделението е максимално скъсен.

СПЕЦИАЛИСТИ:
д-р Деян Давидов
д-р Наталия Стефанова
д-р Иво Младенов
д-р Ивелина Иванова
д-р Десислава Джорова
д-р Йордан Игнатов
д-р Сибел Рамадан

Ст.м.с. Вили Крамолинска

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Г.Кочев" 8а
тел.: 064/ 886 312;
064/ 886 246.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close