гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Доц. д-р Славейко Христов Богданов

Началник клиника

Завършва медицина в периода 1976-1982 в Медицински университет гр. София. От 03.1996г. до 09.1996г. провежда специализация в Университетска Болница гр.Гьотинген, Германия. Главен асистент към катедра „Анестезиология и Реаниматология” на Медицински Университет – Плевен от 1996 до 2018 година. През 2013г. е удостоен с Приза „Лекар на годината“ към Лекарска колегия гр. Плевен, а през 2016г. придобива и Националния приз „Стоте лекари, на които вярваме“ под патронажа на Председателя на Народното събрание на Република България. През 2017 година успешно защитава и придобива научна степен „Доктор” по медицина. От декември 2018г. е ръководител катедра „Анестезиология и Реаниматология”, към Медицински Университет – Плевен. От 2012 година заема длъжността Началник Първо отделение по анестезиология и интензивно лечение, Клиника по анестезиология и интензивно лечение към „УМБАЛ - Д-р Г. Странски” ЕАД, гр. Плевен, а от 2018 е Ръководител Клиника по анестезиология и интензивно лечение.  Владее отлично английски и български език. Член на Български лекарски съюз, Българско анестезиологично дружество, Българско дружество по ентерално и парентерално хранене, Българска асоциация за изследване на болката и на Европейското анестезиологично дружество. През годините доц. д-р Богданов, д.м. има над 47 публикации в наши и чужди списания, вкл. Дисертационен труд и Автореферат, свързани с проблемите на: Нозокомиалните инфекции, техните причинители и особеностите на лечението; Анестезия при бременни и гинекологични операции; Анестезия при съдови, урологични, ортопедични и травматични операции - особености на съответните области на анестезиологията; Хранителната поддръжка на пациентите в Интензивно отделение, проблемите на парентералното и ентералното хранене; Евтаназията; Белодробната емболия и ДВТ; Трудни дихателни пътища и синдром на Менделсон. Научната продукция е с над 49 участия в наши и чужди форуми. Доц. д-р Богданов има интереси в областта на: трудна интубация; Гръдна ехография; Методи на изкуствена белодробна вентилация; Ехографски навигирано канюлиране на централен венозен източник; Парентерално хранене; BIS мониторинг при анестезии; Продължителна катетърна спинална анестезия; Борба с постоперативната болка.

ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Д-р Георги Атанасов Доцински

Началник отделение

 

Д-р Антония Асенова Узунангелова

специалист "Анестезиология и интензивно лечение"

 

Родена на 10 август 1958 год. в гр.Бяла. Завършила обща медицина в Плевен през 1983 год. През 1988 год. придобива специалност по анестезиология и реанимация(интензивна медицина). От октомври 1983 год. до февруари 1993 год. работи като анестезиолог в МБАЛ "Юлия Вревска - Бяла". От март 1993 до момента работи в УМБАЛ "Д-р Георги Странски" като лекар-ординатор в КАИЛ.

Д-р Христинка Йорданова Христова

специалист "Анестезиология и интензивно лечение"

 

Родена на 4 декември 1962 год. в град Свищов. През 1980 год. завършва средното си образование в гимназия „Алеко Константинов” в родния си град. През периода 1980 - 1982 год. учи в Мед. институт гр. Велико Търново. След завършване работи в Общинска болница гр. Свищов. През 1984 год. завършва медицина в Медицински университет гр. Плевен. Притежава специалност „Анестезиология и интензивно лечение”.

Д-р Таня Ивова Митова

специализант

 

Д-р Ралица Иванова Карабиберова

специализант 

 

Д-р Ружа Огнянова Генчева

специализант 

 

Родена на 13-ти март, 1991 година, град София. Завършила средното си образование през 2010 година в 134 СОУ Димчо Дебелянов, София. През 2016 година завършила с отличие медицина в Медицински Университет - Плевен. От 2016 година специализант по Анестезиология и Интензивно лечение. От 2016 до 2018 година работила в Спешно приемно отделение към УМБАЛ "Д-р Георги Странски", Плевен. От 2018 година Асистент към Катедра "Анестезиология и интензивно лечение". Докторант по Анестезиология и интензивно лечение от 2019 година. Владее английски език и иврит.

Д-р Силвия Юлиянова Йолова

специализант 

 

Д-р Янислава Детелинова Вътева

специализант 

 

 

Д-р Станислава Бойкова Василкова

специализант 

 

Ст. м.с. Айнур Талип
Интензивно лечение

Завършва специалност „медицинска сестра” през 1999 г. в МУ – Плевен. От 2001 г. работи като медицинска сестра към Първо отделение по анестезиология и интензивно лечение, Клиника по анестезиология и интензивно лечение. През 2008 г. придобива специалност „Анестезиология и интензивни грижи”, а от 2014 г. е магистър по „Управление на здравните грижи”.
От 2016 г. заема длъжността старша медицинска сестра на Първо отделение по анестезиология и интензивни грижи, Клиника по анестезиология и интензивно лечение.
С принос за развитието на сестринските грижи и повишаване на квалификацията на специалистите по здравни грижи в областта на анестезиологията и интензивните грижи.
Научни участия:
• Експерт по оценка и акредитация на лечебните заведения 2014 г.;
• Национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение
• Новости в медицинските консумативи и др.

Ст. м.с. Иванка Моллова
Анестезиология

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Д-р Иво Стефанов
Началник отделение

Дипломира се със специалност "Медицина" през 1993 г. във ВМИ - Плевен. От 1994 г. работи като "Анестезиолог - реаниматор" в структурата на Клиника по анестезиология и интензивно лечение. Придобива специалност "Анестезиология и реанимация" през 2001 г. Медицинска академия - София. От 2015 г. е началник на Второ отделение по анестезиология и интензивно лечение към Клиника по анестезиология и интензивно лечение.

Ст.м.с. Катя Цолова

Завършва специалност "медицинска сестра" през 2010 г. в МУ - Плевен. От 2010 г. работи като медицинска сестра във Второ отделение по анестезиология и интензивно лечение, Клиника по анестезиология и интензивно лечение. От 2014 г. е магистър по "Управление на здравните грижи". От 2015 г. заема длъжността старша медицинска сестра на Второ отделение по анестезиология и интензивно лечение, Клиника по анестезиология и интензивно лечение.

ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Д-р Иван Илиев Михайлов
Началник отделение

Завършва медицина през 1977 г. в Медицинска академия гр. София. Придобива специалност „Анесетзиология и реанимация” – 1986 г. в Медицинска академия гр. София. От 1977 г. до 1986 г. работи като анестезиолог в Районна болница гр. Свищов, а от 198т г. работи като анестезиолог – реаниматор в структурата на Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – ЕАД гр. Плевен, а от 2011 г. е Началник на Трето отделение по Анестезиология и интензивно лечение към КАИЛ.
Специализации:
• Органна трансплантация във Франция 1992 г.;
• Анестезия в ендоскопската хирургия в София 2005 г.;
• Автор на проекта „Имплантираната порт – система – оптимален венозен достъп в онкологията” и инициатор за прилагането ѝ в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен

Ст. м.с. Даниела Юлиева

Завършва специалност „медицинска сестра” през 1988 г. в МУ – Плевен. От 1993 г. работи като медицинска сестра към Трето отделение по анестезиология и интензивно лечение, Клиника по анестезиология и интензивно лечение. През 2008 г. придобива специалност „Анестезиология и интензивни грижи”, а от 2014 г. е магистър по „Управление на здравните грижи”. Участва в редица научно-изследователски и образователни проекти.
От 2016 г. заема длъжността старша медицинска сестра на Трето отделение по анестезиология и интензивно лечение, Клиника по анестезиология и интензивно лечение.
С принос за развитието на сестринските грижи и повишаване на квалификацията на специалистите по здравни грижи в областта на анестезиологията и интензивните грижи.
Научни участия:
• Психологически акценти при лечението и общуването с онкологично болни пациенти 2016 г.;
• Новости в онкологията на главата и шията 2016 г.;
• Здравни грижи за паиентци с трахеостома, при осъществяване на лъчелечение 2017 г.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close