гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Отделение за диспансерно наблюдение на болни с онкологични заболявания

Д-р Митко Енчев
Началник отделение

Специалност по хирургия и онкология
Дългогодишен опит в областта на хирургията на млечната жлеза и стомашно- чревния тракт.

Отделението за диспансерно наблюдение на болни с онкологични заболявания е отделна функционалнообособена, административна и териториална структура на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД, която включва:

Консултативни кабинети (структурирани по нозологичен принцип):

 • Консултативен кабинет по онкохирургия
 • Консултативен кабинет по онкогинекология
 • Консултативен кабинет по онкодерматология
 • Консултативен кабинет по медицинска онкология
 • Консултативен кабинет по лъчелечение
 • Консултативен кабинет по онкоурология
 • Консултативен кабинет за контрол на хроничната болка

 

Регистратура с регионален раков регистър

В Разрешението за осъществяване на лечебна дейност № МБ-186/28.12.2011 г. Отделението за диспансерно наблюдение на болни с онкологични заболявания е без определено ниво на компетентност по изискванията на медицински стандарт “Медицинска онкология”.

Отделението за диспансерно наблюдение на болни с онкологични заболявания разполага с всички помещения (със съответното оборудване) изисквани от Наредба № 49 на МЗ, предназначени за диагностика, консултация и прием на пациенти; за персонала, за диагностични и лечебни процедури, регистратура, информационната система на регионалния раков регистър, за складиране на мек и твърд инвентар и консумативи, санитарни възли, гардероб и др.

 

Професионалната дейност, осъществявана от лекарите и специалистите по здравни грижи е насочена към:

 • първична регистрация и диспансерен учет на болни с онкологични заболявания, като се поддържа регионален раков регистър;
 • амбулаторно медицинско обслужване (диагностика, лечение, рехабилитация и съпътстващи здравни грижи) на болни с онкологични заболявания;
 • спешна и планова хоспитализации на пациенти с онкологични заболявания, както и пациенти с преканцерози и такива със съмнение за онкологично заболяване, които се нуждаят от активно болнично лечение (хирургично, лъчетерапия и химиотерапия) и диагностично уточняване в стационални условия;
 • извършване на диспансерно наблюдение в обем и периодичност, съгласно Приложение № 11 на Наредба 40 на МЗ на болните с регистрирани онкологични заболявания;
 • промоция на дравето и профилактика на онкологични заболявания;
 • медицинска експертиза на работоспособността на болни с онкологични заболявания;
 • изработване на ежегодни отчети и анализи на заболеваемостта, болестността и смъртността от онкологични заболявания за областите Плевен и Ловеч.

 

Контингент на отделението са:

 • пациенти от обслужвания район (областите Плевен и Ловеч), регистрирани със злокачествени заболявания;
 • постъпващи “по спешност” и по реда на “планова” хоспитализация пациенти от цялата страна, индицирани за хирургично лечение и диагностично уточняване в болнични условия.

Дейностите (диагностично-лечебна и рехабилитационна, промоционална и профилактична, учебна и научна, както и съпътстващи здравни грижи) на Отделението за диспансерно наблюдение на болни с онкологични заболявания се осъществява от щатен персонал и персонал на други структури на функционален (ротационен по график) принцип (4.0 длъжности), разпределени:

 • Общ брой лекари – 8 лекари (7.5 длъжности) от тях щатен персонал (3.5 длъжности) и лекари на функционален (ротационен по график) принцип (4.0 длъжности), които са с придобити специалности „Хирургия”, „Урология”, „Вътрешни болести”, „Акушерство и гинекология”), „Епидемиология”, като някои имат и втора специалност „Онкология”, или „Медицинска онкология”:
 • Началник на отделение- 1 (1 с придобита специалност ).
 • Лекари – 7 (7 с придобити специалности ).
 • Общ брой специалисти по здравни грижи – 11.5 длъжности;
 • Старша медицинска сестра - 1;
 • Медицински сестри - 5;
 • Акушерки – 5.
 • Санитари – 3.

Лекарите, специалистите по здравни грижи и санитарите в отделението работят на смени по утвърдени отделни ежемесечени графици, които осигуряват 7 часа диспансерна дейност.

Работно време - 7 часов работен ден при 5 дневна работна седмица според месечен график.

Пълноценен диагностично-лечебен процес и диспансерна дейност се осъществяват от описаните специфични структури на отделението в рамките на утвърденото за тях работно време.

За времето извън него и в празнични и почивни дни, диагностично-лечебния процес се осъществява от дежурен екип в намален обем, като при необходимост се осигурява лекар с придобита специалист и/или професионалист по здравни грижи от екип на разположение.

Непрекъсната 24 часа в денонощието болнична медицинска помощ се осъществява от дежурни екипи в сградата, включващи лекар, медицинска сестра и санитар от клиниките/отделенията.

Нормалното осъществяване на медицинските дейности се организира и подпомага от управленските, административни и стопански дейности, които се изпълняват от структурите на Административно-стопанския блок на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД.

КОНТАКТИ:

5800 Плевен, бул."Георги Кочев" 8а, тел.: 064/ 886 257

 

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close