гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

КЛИНИКА по НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА и МЕТАБОЛИТНА ЛЪЧЕТЕРАПИЯ

Доц. д-р Мирослав Дончев, дм
началник клиника

Роден на 22. 09. 1950 г. в Троян. Висшето си образование завършва във ВМИ - Пловдив през 1974 г. През 1977 г. е приет за асистент по медицинска радиология в катедрата "Рентгенология и медицинска радиология" към Медицинския факултет в Плевен. Участва в организирането и пускането на първата и единствена радио-изотопна лаборатория в Плевен. През 1988 г. защитава дисертация на тема: "Радио-нуклидна диагностика на механично и инфектирано разхлабване при протезирани тазобедрени стави", а от 1996 г. е доцент и ръководител на Централната радиоизотопна лаборатория, днешната Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен.

 

Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен е една от модерните клиники за съвременна нуклеарномедицинска диагностика и метаболитна лъчетерапия в България. Открита е на 03.05.1979 г.
Тя е оборудвана с двуглава ротационна гама – камера “Тошиба” CGA – 7200, автоматичен гама – брояч “Перкин Елмер”и др.
Екипът на клиниката е от 10 души – 3 лекари, двама инженери,2 мед. сестри, 2 мед. лаборанта и санитар. Лекарите са с придобита специалност по Медицинска радиология /вкл. Нуклеарна медицина и Лъчелечение/. Персоналът е с висока квалификация, отговаряща на съвременните изисквания за диагностична и терапевтична нуклеарномедицинска дейност. Според изискванията на стандарт „Нуклеарна медицина” в РБългария Клиниката отговаря на най-високото ІІІ ниво на Компетентност.
Клиниката извършва около 80 вида функционално – морфологични изследвания / ИН ВИВО И ИН ВИТРО/ на всички органи и системи в човешкия организъм с цел ранно откриване на патологични промени и метаболитно лъчелечение с открити радиоактивни източници на злокачествени и незлокачествени заболявания.
В Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия има изградена и действаща ефективна система за непрекъснат контрол на качеството на диагностичната и терапевтична дейност.
Изхождайки от технико-технологичните възможности и необходимостта от висока икономическа ефективност чрез максимално натоварване на апаратурата, Клиниката е естествен център по нуклеарномедицинска диагностика и лъчетерапия за Централна Северна България.
Благодарение на големия ентусиазъм, трудолюбие и отличната квалификация на персонала, ръководен от Доц. Д-р М. Дончев, дм, бе създадена, оборудвана, разработена и утвърдена нуклеарномедицинска структура на територията на гр. Плевен и региона. Доц. д-р Мирослав Юлиянов Дончев, дм с настойчивост, предавайки своите знания, опит и умения е допринесъл за внедряване на Европейските стандарти по Нуклеарна медицина, за издигане авторитета на ръководената от него структура и авторитета на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен и Медицински Университет – Плевен.
Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна лъчетерапия заема достойно място в българската медицинска наука, образование и практика.

А. НУКЛЕАРНОМЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
І – ИН ВИВО:
Сцинтиграфия на кости
Динамична сцинтиграфия на бъбреците
Динамична сцинтиграфия на бъбреците с остатъчна урина
Статична сцинтиграфия на бъбреци
Сцинтиграфия на щитовидна жлеза
Белодробна перфузионна сцинтиграфия
Сцинтиграфия на паращитовидни жлези
Визуализиране на:
- надбъбречен кортекс
- медула
Радионуклидна ангиография
Радионуклидна вентрикулография
- в покой
- с натоварване
Миокардна перфузионна сцинтиграфия
- в покой
- с натоварване
Визуализиране на миокардни инфаркти
Венография
Сцинтиграфия на черен дроб
- планарна
- SPECT
Хепатобилиарна сцинтиграфия
Сцинтиграфия на слюнчени жлези
Търсене ектопична стомашна лигавица
Търсене кръвоизливи в гастроинтестинален тракт
Езофагиален мотилитет
Проследяване изпразването на стомах
Гастро-езофагиален рефлукс
Изследване венозен шънт
Визуализиране изпразването на антрума
Мозъчна сцинтиграфия
- планарна
- SPECT
Сцинтиграфия на слезка
Търсене на възпалителни огнища с неизвестна локализация
Радионуклидно изследване на костен мозък
Определяне обем на кръвта с 51 Cr –натриев хромат
Определяне тромбо-, еритро- и левко-кинетика с 51Cr -натриев хромат
Лимфосцинтиграфия
Целотелесно скениране
а/ с 99мТс – МІВІ
б/ с 99мТс - Тетрофосмин
Неспецифична туморотропна сцинтиграфия
Сцинтиграфия на слъзни канали
Сцинтиграфия на тестиси

ІІ – ИН ВИТРО – Радиоимунологичен анализ
1. Хормони 2. Туморни маркери
- FT 4
- FT 3 - PSA
- TSH - CA 15-3
- TAT - CA 19-9
- TPO /MAT/ - CA 125
- TRAK - CEA
- Инсулин - Алфафетопротеин
- LH - Тиреоглобулин
- FSH
- Пролактин
- Естрадиол
- Тестостерон
- Прогестерон
- Кортизол и др.

 


Б. МЕТАБОЛИТНИ ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

1. Костни метастази с Фосфор 32
2. Костни метастази със Стронций 89 /Метастрон/
3. Доброкачествени и злокачествени заболявания с Йод 131

КЛИНИКАТА ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА предлага и ЕКСПРЕСНО извършване на изследвания.

КЛИНИКАТА ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ ДРУГИ НУКЛЕАРНОМЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНАТА, КОНСУЛТАТИВНАТА, УЧЕБНАТА /УНИВЕРСИТЕТСКО И СЛЕДДИПЛОМНО ОБРАЗОВАНИЕ/ И НАУЧНА ДЕЙНОСТИ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА:
1. Томотрафска /SPECT/ гама камера “Toshiba” GCA – 7200 – двуглава.
2. Автоматичен гама брояч.
3. Дозкалибратор.
4. Гама брояч.
5. Едноканален радиограф.
6. Контролен дозиметричен прибор “BERTHOLD”.
7. Хладилна центрофуга.
8. Хладилници.
9. Фризери и др.

СПЕЦИАЛИСТИ:
1. Доц. д-р Мирослав Юлианов Дончев – доцент, д.м., началник Клиника
2. Д-р Михаела Димитрова Декова – лекар, нуклеарна медицина
3. Д-р Татяна Минкова Църовска - лекар, нуклеарна медицина

КОНТАКТИ:
УМБАЛ “Д-р Георги Странски” ЕАД
Клиника по нуклеарна медицина
бул. Русе №38
5800 Плевен
тел.: 064/ 884 175;
064/884 125;
064/ 884 215;
064/ 886 212.

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close