Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-54 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 20.07.2021 г.
91 KB
pdf Протокол 28.09.2021 г.
441 KB
pdf Решение класиране 04.10.2021 г.
175 KB
rar Договори 25.11.2021 г.
802 KB
pdf Обявление за възложена поръчка 25.11.2021 г.
183 KB