Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-151 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 04.08.2021 г.
128 KB
pdf Протокол 29.09.2021 г
430 KB
pdf Решение класиране 12.10.2021 г.
407 KB
rar Договори 26.11.2021 г.
2 MB
pdf Обявление за възложена поръчка 26.11.2021 г.
213 KB