Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-110 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен “

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 03.08.2021 г.
162 KB
pdf Протокол 28.09.2021 г.
394 KB
pdf Протокол 2 08.10.2021 г.
447 KB
pdf Решение класиране 08.10.2021 г.
265 KB
rar Договори 26.11.2021 г.
2 MB
pdf Обявление за възложна поръчка 26.11.2021 г.
199 KB