Процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Покана по рамково споразумение № РД-11-102 за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен“

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 20.05.2021 г.
105 KB