Уважаеми колеги,

Днешният ден е символ на осъзнаването и проглеждането на нашия древен народ, на създаване на будната общественост и дейната интелигенция на нашата родина. Днес празнуваме денят, който е гарантирал идентичност и разпознаваемост на нашата нация, ден, заради който сме се запазили като народ през вековете. Празнуваме най-българското и ценно наследство, оставено ни от Светите братя Кирил и Методий, които ни дадоха език, и не само на нас, а и на други славянски народи, език, който днес е официален наравно с останалите в Обединена Европа.
24 май е онзи специален ден, в който стоим пред света най-горди, изправени и независими. Днес ние се прекланяме пред Кирил и Методий, превърнали се в изначален символ на науката и образованието, без които прогресът е невъзможен.
Уважаеми колеги, Вие сте важна част и от най-голямата болница в Централна Северна България, отговорна за опазването на живота и здравето на толкова много българи и неделима част от Медицински университет – Плевен, една ковачница на здравни кадри, превърнали се във фундамент на българската медицинска наука и образование. Затова на този ден сме благодарни на всички, посветили живота си на медицината и превърнали тази наука в своя мисия, защото това образование гарантира най-ценното – опазване на живота на хората.
Вярвам, че медицинската професия не е само професионален избор, а призвание, на което Вие достойно сте отдали живота си. Затова Ви благодаря от все сърце за ежедневните усилия, които полагате! Честит празник!

ОТ ДОЦ.Д-Р ЦВЕТАН ЛУКАНОВ, ДМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ УМБАЛ – Д-Р Г. СТРАНСКИ“ЕАД – ПЛЕВЕН