Конкурс за застраховане имущество ДМА и материални запаси по групи, собственост на на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
pdf Обявление 09.09.2021 г.
64 KB
pdf Решение 09.09.2021 г.
173 KB
pdf Договор 24.11.2021 г.
812 KB