Конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
pdf Документация 28.07.2021 г.
476 KB
pdf Протокол 13.08.2021 г.
387 KB