Конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
rar Документация 15.08.2023 г.
206 KB