гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

Финансови отчети

2023 година

Доклад на ръководството за дейността на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД, за периода 01.01.2023 г. - 30.09.2023 г.

повече
Междинен финансов отчет на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД към 30 септември 2023 г.

повече
Доклад на ръководството за дейността на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД, за периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г.

повече
Междинен финансов отчет на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД към 30 юни 2023 г.

повече
Доклад на ръководството за дейността на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД, за периода 01.01.2023 г. - 31.03.2023 г.

повече
Междинен финансов отчет на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД към 31 март 2023 г.

повече

2022 година

Годишен доклад СФУК на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за 2022 г.

повече
Индивидуален ГФО на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за 2022 г.

повече
Консолидиран ГФО на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за 2022 г.

повече
Индивидуална декларация за корпоратично управление на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за 2022 г.

повече
Индивидуален доклад на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД

повече
Консолидиран доклад за дейността на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за 2022 г.

повече
Нефинансова декларация на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за 2022 г.

повече
Декларация за корпоратично управление на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за 2022 г.

повече
Одиторски доклад консолидиран отчет на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за 2022 г.

повече
Одиторски доклад индивидуален отчет на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за 2022 г.

повече
Въпросник за самооценка на СФУК

повече
Отчет за сделките между свързани лица

повече
Отчет за въздействие върху околната среда

повече
Аналитична отчетност на приходите и разходите

повече
Оценка на риска на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД

повече
Отчет човешки ресурси на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД

повече
Органи на управление на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД

повече
Нефинансова декларация на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за 2022 г.

повече
Доклад на ръководството за дейността на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД, за периода 01.01.2022 г. - 30.09.2022 г.

повече
Междинен финансов отчет на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД към 30 септември 2022 г.

повече
Доклад на ръководството за дейността на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД, за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.

повече
Междинен финансов отчет на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД към 30 юни 2022 г.

повече
Доклад на ръководството за дейността на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД, за периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.

повече
Междинен финансов отчет на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД към 31 март 2022 г.

повече

2021 година

Годишен доклад СФУК на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за 2021 г.

повече
Отчет човешки ресурси на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД

повече
Оценка на риска на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД

повече
Органи на управление на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД

повече
Консолидиран ГФО на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за 2021 г.

повече
Индивидуален ГФО на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за 2021 г.

повече
Индивидуален доклад на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД

повече
Отчет за сделките между свързани лица

повече
Аналитична отчетност на приходите и разходите

повече
Въпросник за самооценка на СФУК

повече
Отчет за въздействие върху околната среда

повече
Декларация за корпоратично управление на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за 2021 г.

повече
Консолидиран доклад за дейността на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за 2021 г.

повече
Одиторски доклад индивидуален отчет на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за 2021 г.

повече
Одиторски доклад консолидиран отчет на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за 2021 г.

повече
Нефинансова декларация на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД за 2021 г.

повече
Доклад на ръководството за дейността на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД, за периода 01.01.2021 г. - 30.09.2021 г.

повече
Междинен финансов отчет на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД към 30 септември 2021 г.

повече
Доклад на ръководството за дейността на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД, за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

повече
Междинен финансов отчет на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД към 30 юни 2021 г.

повече
Доклад на ръководството за дейността на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД, за периода 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г.

повече
Междинен финансов отчет на УМБАЛ „д-р Георги Странски” ЕАД към 31 март 2021 г.

повече

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. В тях не съхраняваме лични данни! Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close