УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

КЛИНИКА по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Клиниката  по   Вътрешни  болести   оказва   диагностична,  лечебна,   рехабилитационна  и   медико-социална  помощ   на   лица, чиито проблеми не могат да бъдат решени от доболничната помощ.ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА:
Заболявания на сърдечно-съдовата система Заболявания на дихателната система Заболявания на храносмилателната система Ендокринни заболявания Ревматологични заболявания

АПАРАТУРА:
Електокардиограф
Ехограф с трансдюсери за абдоминална ехография
Ехография на щитовидна жлеза
Ехокардиография
Система за натоварване
Дефибрилатор
Инфузионни помпи
МониториДоц. д-р Иван Цинликов, дм
началник клиника

Роден на 11 февруари 1949 г. в Пелишат, Плевенско. След завършване на висшето си медицинско образование работи като лекар в БМП в Плевен, Военна болница в Сливен. От 1978 г. е асистент, старши асистент и главен асистент в катедра "Пропедевтика на вътрешните болести" към ВМИ - Плевен. Защитава докторска дисертация на тема "Диабетна микроангиопатия" през 1990 г. Доцент е от 1991 г. и ръководител на катедра. Има придобити специалности "Вътрешни болести" и "Ендокринология". Има над 35 публикации в български и 20 в чуждестранни списания. Научните му интереси са в областта на диабета, заболяванията на щитовидната жлеза, алкохол-индуцирания Кушинг-синдром, съдовите увреждания при диабетици, имунологичните заболявания при пациенти с диабет и др. Въвежда тънкоиглената аспи-рамионна биопсия на щитовидната жлеза в практиката си.

СПЕЦИАЛИСТИ:
Доц. д-р Иван Цинликов, дм
Д-р Лора Петрова
Д-р Иванка Цинликова
Д-р Цаня Попова
Д-р Владимир Попов
Д-р Борислава Железарова

Д-р Аспарух Николов
Д-р Лазар Гарев
Д-р Даря Първанова
Д-р Анелия Дакова
Д-р Дарина Митова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, ул. "Ген. Владимир Вазов" 91, тел.: 064/ 886 775, 886 768, 886 808

 
You are here: Начало ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ