Периодични Доставки на лабораторни реактиви и консумативи, съвместими с апарат „PICTUS 700”, за нуждите на МДКЛ при „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, необходими за период от 18 (осемнадесет) месеца, подробно описани по вид и количество в Ценовата оферта- Приложение:№1.
Методика на оценяване: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.
Срок за получаване на оферти – до 16:00 часа на 05.02.2013 г.

Прикачени файлове

Файл Описание Размер на файл
pdf Покана 835 KB
xls Ценова оферта-приложение №1. 31 KB
doc Проект на договор 111 KB