УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

КЛИНИКА по УРОЛОГИЯ

Клиниката по урология е една от водещите в България. Първото урологично отделение е създадено през 1957 г. с ръководител д-р Спиридон Щърбов. Активна урологична дейност и усъвършенстване на урологичната клиника настъпва от 1962 г. до 1969 г., когато отделението се ръководи от д-р Кирил Станимиров - хоноруван преподавател към Катедрата по урология - ИСУЛ. Нов тласък в развитието на урологията в Плевен започва през 1979 година, когато е създадена Клиниката по урология към ВМИ - Плевен. За неин пръв ръководител е назначен проф. д-р Стефан Мандевски.

РАЗПОЛОЖЕНИЕ И КАПАЦИТЕТ:

Клиниката по урология е разположена на 5-ти етаж на УМБАЛ Плевен и има 30 щатно разкрити болнични легла. Дейността на клиниката се осъществява в 2 операционни зали за лапароскопски и отворени интервенции и една зала за трансуретрални ендоскопски операции.
Клиниката има следния персонал:
Началник клиника - доцент;
Лекуващи лекари – 1 доцент на граждански договор, 3 асистенти, 4 ординатори, 3 специализанти
Старша медицинска сестра - 1;
Редови медицински сестри – 8;
Технически сътрудник - 1;
Санитари – 6


ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ:

Извършваме диагностика и лечение на всички заболявания на пикочо-половата система и всички свързани с тях оперативни интервенции като:

Робот-асистирана радикална простатектомия

Лапароскопска резекция на бъбречна киста

Радиоизотопна детекция на сентинелни лимфни възли при рак на простатната жлеза

Нервосъхраняваща радикална простатектомия

Радикални цистектомии

Разширена тазова и ретроперитонеална лимфна дисекция при онкоурологични заболявания

Трансабдоминални туморни нефректомии

Пластики при хидронефрози

Пиелолитотомии

Аденомектомии

Всички видове трансуретрални операции

Перкутанни нефростомии

Уретерореноскопски манипулации, операции и др.

В ежедневната си работа използваме диагностични и терапевтични методи за лечение на всички злокачествени тумори, базиращи се на съвременните Европейски стандарти за Добра Клинична Практика. За пръв път в урологичната практика в България от 2010 г. рутинно използваме най-високо технологичната система за операции - роботизираната система DaVinci S. Клиниката има огромен опит с оперативното лечение на рака на простатната жлеза, туморите на пикочния мехур, туморите на бъбрека, урогинекологията. Особено важни за нас са миниинвазивните методи на лечение на пациентите ни, в това число и лапароскопските операции. Началникът на клиниката консултира онкоболни, насочени от други звена. Всички пациенти със злокачествени заболявания преминават през Онкологичен комитет и с протокол се определя стратегията на тяхното лечение.

 


НАЧАЛНИК КЛИНИКА

Доц. д-р Николай Колев, д. м.

2013 г. – Началник на клиника по урология в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, МУ Плевен
2013 г. - Доцент по Урология в Клиника по Урология на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, МУ - Плевен
2002 - 20012 г. – Хоноруван асистент към Медицински университет - Плевен в клиника по Урология към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“

1996 – 2012 г. – Лекар- ординатор в клиника по Урология в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“

1994 – 1998 г. - Специализант по Урология в Клиника по Урология УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, МУ Плевен


Курсове и специализации:

2013 г. -  Курс ”Robotic Urologyc Surgery: Implementation Strategies“, European Institute of Oncology, Milan

2012 - Курс на тема “Robot renal surgery” към European School of Urology, Paris, France

2011 г . - Специализация за оператор на конзола при робот асистирани операции в Instututo Europeo di Oncologia, Universita di Milano при Prof. Ottavio de Cobelli

2011 г. - Курс на тема “Robot-assisted laparoscopic prostatectomy” към European School of Urology, Vienna, Austria

2010 г. - Курс по „Традиционна и Роботизирана асистирана лапароскопия в урологията и гинекологията” (Cluj Napoca, Romania)

2010 г. - Специален курс по Роботизирана урология (Cluj Napoca, Romania)

2010 г. - Сертификация за конзолен хирург на Роботизирана система Da Vinchi®, IRCAD-EITS, Strasbourg, France

2010 г. - Курс за призната правоспособност по „Оперативна лапароскопия” – II-ро ниво, МУ-Плевен

2010 г. - Курс за самостоятелна работа с рентгенова апаратура за диагностични цели (НЦРЗ, София)

2010 - Допълнителна професионална квалификация „Лекар-мениджър”

2009 г. - Курс към на тема “Hands-on training laparoscopy cours 3“, Stockholm, Sweeden

2005 г. - Курс на тема “Prostate cancer – screening, staging and prognosis”, Istanbul, Turkey

2004 г. - Курс на тема “Diagnosis and management of superficial bladder cancer”, Vienna, Austria

2004 г. - Курс на тема “Uretero-renoscopy and PCN”, Vienna, Austria

2002 г. - Специализация за хирургично лечение на карцином на простатната жлеза в Universitatsklinikum Eppendorf, Hamburg, Германия при Prof. H. Huland

2002 г. – Сертифициране за извършване на Екстракорпорални литотрипсии, Лапароскопски и Ендоурологични операции в Erasmus Hospital, Брюксел, Белгия

2002 г. – Специализация по обща урология в Hopital Erasme, Universitе Libre de Bruxelles, Белгия при Prof. Claude Schulman

2000 г. - Курс по Ендоскопска урологична хирургия (Клиника по Урология, ДУБ „Св. Анна”, София)

Научни степени:

2012 г. - Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 03.01.42 въз основа на защитена дисертация на тема: „Практически аспекти на откриването и дисекцията на сентинелни лимфни възли при клинично локализиран карцином на простатната жлеза“ във Военномедицинска Академия – София.

Научни публикации – над 50


Член на:

Българско Урологично Дружество

Европейска Асоциация по Урология (European Association of Urology)

Българска Асоциация по ултразвук в медицината

Чужди езици: английски, руски


В КЛИНИКАТА РАБОТЯТ:

Доц д-р Николай Колев, д.м.

Доц. д-р Страти Стратев, д.м.

Д-р Панайот Панайотов

Д-р Румен Коцев

Д-р Фахд Шаргаби

Д-р Боян Атанасов

Д-р Владислав Дунев

Д-р Асен Бечев

Д-р Александър Ванов

Ст. мед. сестра Поля Илонова

КОНТАКТИ:
5800 Плевен, бул. "Георги Кочев" 8а, тел.: 064/ 886 538, факс: 064/886 538, e-mail Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

 
You are here: Начало УРОЛОГИЯ