гр. Плевен, бул. "Георги Кочев" 8А umbal@umbalpln.com 064/886100

УПРАВЛЕНИЕ

Съвет на Директорите

Подробна информация за съвета на Директорите.

ПОВЕЧЕ
Оперативно управление

Повече информация за Оперативното управление на болницата.

ПОВЕЧЕ
Медицински съвет

Консултативен орган при осъществяване управлението на лечебното заведение.

ПОВЕЧЕ