УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

Търгове

Конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти

„УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен

ОБЯВЯВА

Конкурс за отдаване под наем на следните недвижими имоти:

1.1. терен с площ от 70.00 (седемдесет) кв.м., в терена на Първа клинична база, ул. „Георги Кочев” № 8А който да се използва за търговска дейност;

1.2. Помещение с разгърната площ от 171.00 кв.м., намиращо в терена на Първа клинична база, ул. „Георги Кочев” № 8А, което да се използва за търговска или административна дейност;

1.3. Терен с площ от 38.00 /тридесет и осем/ кв.м., намиращ се в двора на Първа клинична база, срещу входа на големия стационарен корпус, бул. „Георги Кочев” № 8А, за разполагане на кафе-аператив. Съществуващата конструкция не е собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД и не е предмет на бъдещия договор за наем. Взаимоотношенията между участника спечелил правото да наеме терена, и собственика на конструкцията, следва да се регулират с отделен договор между тях;

1.4. Терен с площ от 2 кв.м, за поставяне на автоматично терминално устройство, находящ се на първи партерен етаж в сградата на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, в гр.Плевен, бул. „Георги Кочев”№8А,

1.5. Терен с площ 103 кв.м, намиращ се пред главния вход на Първа клинична база, бул. „Георги Кочев” № 8А, за разполагане на кафе-аператив. Съществуващата конструкция не е собственост на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД и не е предмет на бъдещия договор за наем. Взаимоотношенията между участника спечелил правото да наеме терена, и собственика на конструкцията, следва да се регулират с отделен договор между тях;

1.6. Терен с площ от 50 кв.м., намиращ се в терена на Първа клинична база, адрес бул. „Георги Кочев” № 8А, долепен до Клиника по патологична анатомия, със североизточно изложение към ул. „Петър Ненков”, за използване за търговска и/или административна дейност;

1.7. Три терена за поставяне на автомат за напитки, както следва:

1.7.1. Терен №1, с площ от 2 кв.м, за поставяне на автомат за напитки, находящ се на първи етаж в сградата на Клиника по онкогинекология;

1.7.2. Терен №2, с площ от 2 кв.м, за поставяне на автомат за напитки, находящ се на първи етаж в сградата на Клиника по акушерство и гинекология;

1.7.3. Терен №3, с площ от 2 кв.м, за поставяне на автомат за напитки, находящ се на първи партерен етаж в сградата на Спешно приемно отделение.

procedura - naemi.doc

 

 
       
Страница 58 от 59
You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА