УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

Процедури по ЗОП

 

00178-2016-006 Открита процедура с предмет: „Доставка на ваучери за безплатна храна за персонала, съгласно Наредба № 11/ 2005 г. за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

Качени документи :

1. Документация - 08.04.2016 г.

2.Съобщение за отваряне на ценова оферта - 20.05.2016 г.

3.Протокол №1 - 20.05.2016 г.

4.Протокол №2 - 30.05.2016 г.

5.Решение класиране - 30.05.2016 г.

6.Договор - 14.07.2016 г.

7.Освободени гаранции за участие - 19.07.2016 г.

8.Изплатени суми по договор - 31.08.2016 г.

9.Изплатени суми по договор - 28.09.2016 г.

10.Изплатени суми по договор - 24.10.2016 г.

11.Изплатени суми по договор - 13.12.2016 г.

12.Изплатени суми по договор - 23.12.2016 г.

13.Изплатени суми по договор - 27.01.2017 г.

14.Изплатени суми по договор - 24.02.2017 г.

15.Изплатени суми по договор - 30.03.2017 г.

16.Изплатени суми по договор - 12.05.2017 г.

17.Изплатени суми по договор - 14.06.2017 г.

18.Изплатени суми по договор - 10.07.2017 г.

19.Изплатени суми по договор - 14.08.2017 г.

20.Изплатени суми по договор - 19.09.2017 г.

21.Изплатени суми по договор - 16.10.2017 г.

22.Изплатени суми по договор - 09.11.2017 г.

23.Изплатени суми по договор - 13.12.2017 г.

24.Изплатени суми по договор - 16.01.2018 г.

 

00178-2016-005 договаряне без обявление с предмет:„Пълно абонаментно и техническо поддържане на ендоскопска система „Da Vinci S, модел: SS2000, system, IS 2000,G1.1 за роботизирана хирургия за нуждите на Клиника по Урология към „УМБАЛ Д-р Георги Странски

Качени документи :

1.Документация - 07.04.2016 г.

2.Покана - 07.04.2016 г.

3.Доклад - 16.05.2016 г.

4.Протокол - 16.05.2016 г.

5.Решение - 16.05.2016 г.

6.Становище - 25.05.2016 г.

7.Договор - 18.07.2016 г.

8.Изплатени суми по договор - 10.09.2016 г.

9.Изплатени суми по договор - 12.10.2016 г.

10.Изплатени суми по договор - 14.11.2016 г.

11.Изплатени суми по договор - 13.12.2016 г.

12.Изплатени суми по договор - 11.01.2017 г.

13.Изплатени суми по договор - 17.02.2017 г.

14.Изплатени суми по договор - 15.03.2017 г.

15.Изплатени суми по договор - 10.04.2017 г.

16.Изплатени суми по договор - 12.05.2017 г.

17.Изплатени суми по договор - 09.06.2017 г.

18.Изплатени суми по договор - 10.07.2017 г.

19.Информация за изпълнен договор - 03.08.2017 г.

20.Освободени гаранции за изпълнение - 07.08.2017 г.

21.Изплатени суми по договор - 14.08.2017 г.

 

00178-2016-004 „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Стра

Качени документи :

1.Документация - 15.03.2016 г.

2.Протокол №1 - 05.07.2016 г.

3.Отваряне на ценови оферти - 15.07.2016 г.

4.Пулбичен жребий - 23.08.2016 г.

5.Протоколи №2,№3,№4 и №5 - 30.08.2016 г.

6.Решение за прекратянаве на номенклатурни единици - 30.08.2016 г.

7.Решение класиране - 30.08.2016 г.

8.Решение класиране 2 - 09.09.2016 г.

9.Освободени гаранции за участие - 14.09.2016 г.

10.Освободени гаранции за участие - 03.10.2016 г.

11.Освободени гаранции за участие - 04.10.2016 г.

12.Договори 1 - 07.10.2016 г.

13.Договори 2 - 07.10.2016 г.

14.Освободени гаранции за участие - 11.10.2016 г.

15.Изплатени суми по договори - 13.12.2016 г.

16.Изплатени суми по договори - 10.01.2017 г.

17.Изплатени суми по договори - 17.02.2017 г.

18.Изплатени суми по договори - 15.03.2017 т.

19.Изплатени суми по договори - 10.04.2017 г.

20.Изплатени суми по договори - 12.05.2017 г.

21.Изплатени суми по договори - 09.06.2017 г.

22.Изплатени суми по договори - 10.07.2017 г.

23.Изплатени суми по договори - 14.08.2017 г.

24.Изплатени суми по договори - 19.09.2017 г.

25.Информация за изпълнени договори - 21.09.2017 г.

26.Освободени гаранции за изпълнение - 28.09.2017 г.

27.Информация за изпълнен договор - 03.10.2017 г.

28.Информация за изпълнен договор - 03.10.2017 г.

29.Освободени гаранции за изпълнение - 04.10.2017 г.

30.Изплатени суми по договори - 10.10.2017 г.

31.Освободени гаранции за изпълнение - 11.10.2017 г.

32.Изплатени суми по договори - 07.11.2017 г.

33.Изпълнени договори1 - 08.11.2017 г.

34.Изпълнени договори2 -08.11.2017 г.

35.Освободени гаранции за изпълнение - 16.11.2017 г.

 

00178-2016-003 „Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободно договорени цени и координация на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”

Качени документи :

1.Документация - 14.03.2016 г.

2.Решение - промяна - 25.03.2016 г.

3.Разяснение - 04.04.2016 г.

4.Протокол №1 - 25.04.2016 г.

5.Съобщение за отваряне на цени - 16.05.2016 г.

6.Протокол №2 -26.05.2016 г.

7.Протокол №3 -26.05.2016 г.

8.Решение класиране - 26.05.2016 г.

9.Освободени гаранции за участие - 15.06.2016 г.

10.Освободени гаранции за участие - 05.07.2016 г.

11.Договор - 19.07.2016 г.

12.Изплатени суми по договор - 14.11.2016 г.

13.Изплатени суми по договор - 13.12.2016 г.

14.Изплатени суми по договор - 10.01.2017 г.

15.Изплатени суми по договор - 16.02.2017 г.

16.Изплатени суми по договор - 15.03.2017 г.

17.Изплатени суми по договор - 10.04.2017 г.

18.Изплатени суми по договор - 12.05.2017 г.

19.Изплатени суми по договор - 09.06.2017 г.

20.Изплатени суми по договор - 10.07.2017 г.

21.Изплатени суми по договор - 14.08.2017 г.

22.Изплатени суми по договор - 19.09.2017 г.

23.Изплатени суми по договор - 10.10.2017 г.

24.Изплатени суми по договор - 07.11.2017 г.

25.Изплатени суми по договор - 12.12.2017 г.

26.Изплатени суми по договор - 16.01.2018 г.

 
Още статии...
Страница 10 от 58
You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури по ЗОП