УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

Процедури по ЗОП

13 октомври 2010г. – ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-гр.Плевен”

 

В сряда, 13 октомври, в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-гр.Плевен”, открита с Решение №РД-16-195/06.07.2010г., с обнародвано обявление в ДВ под № 28/09.07.2010г.,

Отварянето на ценовите оферти ще се състои в 11:00 ч. в Зала на 6 на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен.

 

08 октомври 2010г. - ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеално диализно лечение за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

В петък, 08 октомври, 2010г. в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеално диализно лечение за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение №РД-16- 228 / 10.08.2010г.,на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”ЕАД.

Отварянето на ценовите оферти ще сесъстои в 11:00ч. в Зала на 6 на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен.

 

Обществена поръчка с предмет:„Доставка на рентгенови консумативи, консумативи за компютърен томограф и ядрено магнитен резонанс за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на рентгенови консумативи, консумативи за компютърен томограф и ядрено магнитен резонанс за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

 

documentacia_rentgenovi_filmi.doc

 

konsumativi_rentgen_2010_blank.xls

 

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет Доставка на кардиостимулатори

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка на кардиостимулатори за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД– Плевен”, съгласно приложената техническа спецификация и условията на документацията за участие.

Изтеглете документация за търга:

admin-spravka.doc

chl-50-al-1-t-3.doc

dekl-chl-47-al-1.doc

dekl-chl-47-al-2.doc

dekl-chl-47-al-5.doc

dekl-chl-56-al-1-t-7.doc

ch.51.al.1.doc

dekl.srok.oferta.doc

dokumentacia.doc

kardiostimulatori_2010_blank.xls

 

kardiostimulatori_2010_tehn_sp.xls
oferta.doc

 
Страница 57 от 57
You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури по ЗОП