УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

Процедури по ЗОП

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на медикаменти за лечение на онкологични заболявания за нуждите на "УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на медикаменти за лечение на онкологични заболявания за нуждите на "УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД"

Изтегли от тук:

Ценова оферта

 

13.12.2010г. - ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Доставка на на рентгенови консумативи, консумативи за компютърен томограф и ядрено магнитен резонанс за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

В понеделник - 13.12.2010г., в "УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД"-Плевен, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Доставка на рентгенови консумативи, консумативи за компютърен томограф и ядрено магнитен резонанс за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски”  ЕАД – Плевен”, открита с Решение № РД – 16 –285/30.09.2010 г, с обнародвано обявление в ДВ под № 6 от 06.10.2010г.

Отварянето ще се състои в 11:30ч. в Зала 6 на "УМБАЛ Д-р Георги Странски"ЕАД гр. Плевен

 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализарана система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:„Доставка на специализарана система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

dokumentacia za uchastie.doc

texnicheska oferta_ins.doc


 

4 ноември 2010г. - ще бъдат отворени ценовите оферти ча участниците в обществена поръчка с предмет:„Доставка на кардиостимулатори за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

В четвъртък, 4 ноември, в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:„Доставка на кардиостимулатори за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение №РД–16–266/09.09.2010г., с обнародвано обявление в ДВ под № 2 от 14.09.2010г.

Отварянето на ценовите оферти ще се състои в 11:00 ч. в Зала на 6 на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен.

 

15 октомври 2010г. - ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на дезинфектанти и миещи препарати за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски”ЕАД-гр.Плевен

 

В петък, 15 октомври, в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на дезинфектанти и миещи препарати за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски”ЕАД-гр.Плевен”, открита с Решение №РД-16-240/12.08.2010г., с обнародвано обявление в ДВ под № 6 от 16.08.2010г.

Отварянето на ценовите оферти ще се състои в 11:00 ч. в Зала на 6 на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен.

 
Страница 56 от 57
You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури по ЗОП