УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

БанериАктуални новини


Warning: Creating default object from empty value in /home/umbalple/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/umbalple/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/umbalple/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/umbalple/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/umbalple/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Посетители

В момента има 63 посетителя в сайта

Процедури по ЗОП

4 ноември 2010г. - ще бъдат отворени ценовите оферти ча участниците в обществена поръчка с предмет:„Доставка на кардиостимулатори за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

В четвъртък, 4 ноември, в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:„Доставка на кардиостимулатори за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение №РД–16–266/09.09.2010г., с обнародвано обявление в ДВ под № 2 от 14.09.2010г.

Отварянето на ценовите оферти ще се състои в 11:00 ч. в Зала на 6 на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен.

 

15 октомври 2010г. - ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на дезинфектанти и миещи препарати за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски”ЕАД-гр.Плевен

 

В петък, 15 октомври, в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на дезинфектанти и миещи препарати за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски”ЕАД-гр.Плевен”, открита с Решение №РД-16-240/12.08.2010г., с обнародвано обявление в ДВ под № 6 от 16.08.2010г.

Отварянето на ценовите оферти ще се състои в 11:00 ч. в Зала на 6 на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен.

 

13 октомври 2010г. – ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-гр.Плевен”

 

В сряда, 13 октомври, в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-гр.Плевен”, открита с Решение №РД-16-195/06.07.2010г., с обнародвано обявление в ДВ под № 28/09.07.2010г.,

Отварянето на ценовите оферти ще се състои в 11:00 ч. в Зала на 6 на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен.

 

08 октомври 2010г. - ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеално диализно лечение за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

В петък, 08 октомври, 2010г. в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеално диализно лечение за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, открита с Решение №РД-16- 228 / 10.08.2010г.,на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”ЕАД.

Отварянето на ценовите оферти ще сесъстои в 11:00ч. в Зала на 6 на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен.

 

Обществена поръчка с предмет:„Доставка на рентгенови консумативи, консумативи за компютърен томограф и ядрено магнитен резонанс за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на рентгенови консумативи, консумативи за компютърен томограф и ядрено магнитен резонанс за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

 

documentacia_rentgenovi_filmi.doc

 

konsumativi_rentgen_2010_blank.xls

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/umbalple/public_html/templates/ja_nickel/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/umbalple/public_html/templates/ja_nickel/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/umbalple/public_html/templates/ja_nickel/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/umbalple/public_html/templates/ja_nickel/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/umbalple/public_html/templates/ja_nickel/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/umbalple/public_html/templates/ja_nickel/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/umbalple/public_html/templates/ja_nickel/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/umbalple/public_html/templates/ja_nickel/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/umbalple/public_html/templates/ja_nickel/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/umbalple/public_html/templates/ja_nickel/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/umbalple/public_html/templates/ja_nickel/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/umbalple/public_html/templates/ja_nickel/html/pagination.php on line 133

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/umbalple/public_html/templates/ja_nickel/html/pagination.php on line 127

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/umbalple/public_html/templates/ja_nickel/html/pagination.php on line 133
Страница 56 от 57
You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури по ЗОП