УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

Процедури по ЗОП

 

ID 9063107 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и пълна гаранционна поддръжка на нова рентгенова тръба, съвместима с КТ GE BrightSpeed 4 select , за нуждите на

ID 9063107 Oбява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и пълна гаранционна поддръжка на нова рентгенова тръба, съвместима с КТ GE BrightSpeed 4 select , за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”.

Качени документи:

1.Обява за обществената поръчка - 06.04.2017 г.

2.Информация за обществената поръчка - 06.04.2017 г.

3.Ценова оферта - 06.04.2017 г.

4.Техническа спецификация - 06.04.2017 г.

5.Приложения - 06.04.2017 г.

6.Разяснение - 10.04.2017 г.

7.Информация за удължаване срока за получаване на оферти - 18.04.2017 г.

8.Информация за отваряне на оферти - 18.04.2017 г.

9.Протокол №1 - 28.04.2017 г.

10.Договор - 09.05.2017 г.

   

00178-2017-0004 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на специализиран консуматив, необходим за работа с ендоскопска система „Da Vinci S, модел: SS2000, systems, IS 2000, G1.1” за роботизирана хирургия, за нуждите на Кл

00178-2017-0004 Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на специализиран консуматив, необходим за работа с ендоскопска система „Da Vinci S, модел: SS2000, systems, IS 2000, G1.1” за роботизирана хирургия, за нуждите на Клиника по Урология към „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен".

Качени документи:

1. Решение за откриване на процедура - 30.03.2017 г.;

2. Придружително писмо - 30.03.2017 г.;

3. Писмо за упълномощаване - 30.03.2017 г.;

4. Техническа спецификация - 30.03.2017 г.

5.Обявление за възложена поръчка - 28.06.2017 г.

6.Договор - 28.06.2017 г.

7.Становище за осъществен контрол - 10.07.2017 г.

 

 
Още статии...
Страница 4 от 57
You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури по ЗОП