УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

Процедури по ЗОП

     

00178-2017-0005 Открита обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирва

00178-2017-0005 Открита обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен”.

Качени документи :

1.Документация - 23.05.2017 г.

2.Протокол № 3 - 27.07.2017 г.

3.Съобщение за провеждане на публичен жребий - 04.08.2017 г.

4.Протоколи - 14.08.2017 г.

5.Доклад - 14.08.2017 г.

6.Решение класиране - 14.08.2017

7.Решение класиране-2 - 07.09.2017 г.

8.Решение за  обявяване начастично прекратяване на процедурата по номенклатурна единица №152 - 20.09.2017 г.

9.Информация за възложена поръчка - 03.10.2017 г.

10.Договори-1 - 03.10.2017 г.

11.Договори-2 - 03.10.2017 г.

12.Договори-3 - 03.10.2017 г.

13.Договори-4 - 03.10.2017 г.

 
Още статии...
Страница 3 от 57
You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури по ЗОП