УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури по ЗОП Предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за нуждите на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен и дъщерните дружества „ДКЦ – Плевен” ЕООД и „Медеон–Плевен 2009” ЕООД