УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

00178-2017-0015 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хема

Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен

Качени документи :

1.Документация - 10.10.2017 г.

2.Протокол №1 - 02.11.2017 г.

3.Доклад - 02.11.2017 г.

4.Решение класиране - 02.11.2017 г.

 
You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури по ЗОП 00178-2017-0015 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хема