УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

00178-2017-0014 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хема

Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен”

Качени документи :

1.Документация - 29.08.2017 г.

2.Протокол №1 - 28.09.2017 г.

3.Протокол №2 - 28.09.2017 г.

4.Доклад - 28.09.2017 г.

5.Решение класиране - 28.09.2017 г.

6.Договори - 19.10.2017 г.

7.Обявление за възложена поръчка - 19.10.2017 г.

 
You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури по ЗОП 00178-2017-0014 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и хема