УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури по ЗОП 00178-2017-0011 Открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”.