УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури по ЗОП 00178-2017-0010 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне на храна по диети за пациенти и предоставяне на тонизиращи напитки за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”