УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури по ЗОП 00178-2017-0009 открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло за медицинския и немедицински персонал за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен”