УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури по ЗОП 00178-2017-0008 Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.