УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури по ЗОП ID 9064392 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка на онко медикамент “ Dasatinib “, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”