УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури по ЗОП ID 9064008 Обява за събиране на оферти по реда на гл.26 от ЗОП с предмет :„Абонаментна техническа поддръжка на софтуерни продукти- Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама СТОР и закупуване на лицензи за срока на договора”