УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

ID 9063107 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и пълна гаранционна поддръжка на нова рентгенова тръба, съвместима с КТ GE BrightSpeed 4 select , за нуждите на

ID 9063107 Oбява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и пълна гаранционна поддръжка на нова рентгенова тръба, съвместима с КТ GE BrightSpeed 4 select , за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – Плевен”.

Качени документи:

1.Обява за обществената поръчка - 06.04.2017 г.

2.Информация за обществената поръчка - 06.04.2017 г.

3.Ценова оферта - 06.04.2017 г.

4.Техническа спецификация - 06.04.2017 г.

5.Приложения - 06.04.2017 г.

6.Разяснение - 10.04.2017 г.

7.Информация за удължаване срока за получаване на оферти - 18.04.2017 г.

8.Информация за отваряне на оферти - 18.04.2017 г.

9.Протокол №1 - 28.04.2017 г.

10.Договор - 09.05.2017 г.

 
You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури по ЗОП ID 9063107 Обява за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и пълна гаранционна поддръжка на нова рентгенова тръба, съвместима с КТ GE BrightSpeed 4 select , за нуждите на