УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

"Изработка, доставка и монтаж на мебели, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”

Публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на мебели, за нуждите на  „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, по предварителни заявки на Възложителя. 
Срок за получаване на оферти: до 12:00 часа на 17.04.2014г., в Деловодството на "УМБАЛ - Д-р Георги Странски" ЕАД - гр.Плевен.

Изтеглете от тук:

1.Покана
2.Приложения

 
You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Покани "Изработка, доставка и монтаж на мебели, за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”