УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти собственост на "УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД - гр. Плевен

„УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен
ОБЯВЯВА


Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, както следва:
1.1. Терен с площ от 6 кв.м, находящ се пред главния вход на Първа клинична база на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, за поставяне на павилион за канцеларски материали, книги, детски играчи и др.;
1.2. Терен за поставяне на рекламно съоръжение с размери - до 4/3 м лицева площ, монтирано на носещ елемент с височина между 2,5-3м., анкерирано на бетонна основа, находящ се на територията на Първа клинична база на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД.
1.3. Терен за поставяне на рекламно съоръжение с размери - до 4/3 м лицева площ, монтирано на носещ елемент с височина между 2,5-3м., анкерирано на бетонна основа, находящо се на територията на Първа клинична база на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД.

Документи за участие в процедурата могат да бъдат изтеглени от тук:

1.Извлечение от решение за откриване на конкурсната процедура;
2.Указания за участие в конкурса;
3.Декларация по условията на конкурса (образец);
4.Примерен образец на договор за наем.

 
You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Наеми Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти собственост на "УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД - гр. Плевен