УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти собственост на "УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД - гр. Плевен

„УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен
ОБЯВЯВА
Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, както следва:

1.1. Помещение с разгърната площ от 171.00кв.м., намиращо се в УПИ І, кв. 246 по плана на гр. Плевен в терена на Първа клинична база на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен с адрес: гр. Плевен, ул. „Георги Кочев” № 8А, до Клиниките по неврология и неврохирургия което да се използва за търговска или административна дейност;
1.2. Терен с площ 10кв.м, до автобусната спирка на бул.”Георги Кочев” №8А, за поставяне на павилион за продажба пакетирани храни, напитки и др.;
1.3. Терен с площ 15кв. м, намиращ се до между автобусната спирка на бул. „Г.Кочев” и южния пешеходен вход на Първа клинична база на „УМБАЛ Д-р Георги Странски”ЕАД, на адрес бул.”Георги Кочев” №8А, за разполагане на павилион за търговия на дребно;
1.4. Терен с площ от 6 кв.м, находящ се пред главния вход на Първа клинична база на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, за поставяне на павилион за канцеларски материали, книги, детски играчи и др.;
Всички съоръжения намиращи се на горепосочените терени следва да се осигурят от бъдещите наематели. Наемодателят не предоставя съоръжения на наемателите.

Изтеглете необходимите документи:

1. Решение за обявяване на процедурата;
2. Указания за участие;
3. Декларация за условията на конкурса.

 
You are here: Начало ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Наеми Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти собственост на "УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД - гр. Плевен